Norrtil - där makteliten bodde en gång i tiden

I villaområdet Norrtil i Sigtuna hittades nyligen spår av ett ölbryggeri, en offerplats och eldstäder som ägdes av forntidens samhällselit.

28 oktober 2017 08:00

– Det är en jättespännande utgrävningsplats. Det är så mycket bevarat av äldre kulturlager och husgrunder, säger Lena Beronius Jörpeland, biträdande projektledare.

Sedan i september har ett tiotal arkeologer från Statens historiska museer, arbetat sig fram på en undersökningsyta på Mjärden i Norrtil i Sigtuna. Utgrävningsplatsen är 4500 kvadratmeter stor och ligger högst upp på en lugn gata där det står fina villor idag.

Sigtuna kommun äger idag marken och vill exploatera området. Det ska byggas bostäder. Därför fick arkeologerna i uppdrag av Länsstyrelsen att undersöka platsen efter fornlämningar.

På utgrävningsplatsen fanns en gång en välbärgad gård från vikingatid och medeltid. Där bodde samhällets maktelit, enligt arkeologerna.

– Hela området är fullt bebyggt under yngre järnålder och medeltid. Sedan har det inte hänt någonting på den ytan efter medeltiden eftersom det har varit en kohage, en betesmark. Så det är välbevarat. Det är en ovanlig utgrävning på det sättet. Här kan man se stenkonstruktioner, husgrunder, eldstäder, med mera. Allt ligger kvar, säger Lena Beronius Jörpeland.

Under perioden som arkeologerna jobbar på Norrtil hålls också några visningar på plats för allmänheten. Skolklasser har till exempel besökt platsen.

När Sigtunabygden/UNT besöker utgrävningplatsen leder arkeologen Kristina Ekero Eriksson en grupp vuxna besökare bland stenar, lera och pinnar. Vädret är grått och mulet men hon försöker måla upp en bild av hur det har sett ut där för cirka ett tusen år sedan.

– Det är ett fantastiskt ställe där välbärgade människor har bott under vikingatid och medeltid, säger Kristina Ekero Eriksson.

Stormannagården låg högt belägen på en naturlig platå med utsikt över Garnsviken. Idag ser man inte vattnet längre, då vyn blockeras av träd. Men på vikinga- och medeltiden hade man uppsikt över folk som kom farande till och från Sigtuna.

– Det är ett fantastiskt bostadsläge, säger Kristina Ekero Eriksson.

Under vikingatiden förekom såkallade långhus.

– En del sådana hus kunde vara 30 meter långa och ibland delade man husen med djuren, som kor, grisar och får.

Kristina Ekero Eriksson berättar hur mysigt det kunde vara i människodelen av sådana hus.

– Vi får föreställa att det brinner en eld på golvet. Det fanns bänkar som löper utmed väggarna. Fårfällar, kanske kuddar, dynor, bonader på väggen, en gryta där mat kokar ovanför elden där man kan värma sig, och det berättas sagor och historier. Man sitter och slöjdar framför elden.

Pa platsen hittade man ben av gris, får, nöt och andra matrester. Sådant kollar osteologer för att se precis vad gamla tidens Norrtilsbor ätit.

Jordprover tas också i påsar för att lämnas över till arkeobotaniker som kan undersöka om det finns sädeskorn eller fröer på platsen.

Förutom grejer från vikingatiden hittades också saker från medeltiden i området. Arkeologerna har till exempel hittat en eldstad där man har hittat tusentals groddade sädeskorn. Det finns även spår av humle.

– Det var öltillverkning här! En litet ölbryggeri. Och det är inte konstigt då folk var självförsörjande på den tiden.

Under medeltiden ägdes gården i Norrtil av en av Sveriges mäktigaste män, Torkel Knutsson. Kristina förklarar vem han är.

– När Magnus Ladulås dog hade han tre omyndiga söner - Birger, Waldemar och Erik. Torkel Knutsson fick ta hand om de här barnen och styrde riket. Men de här barnen var ganska otacksamma så i slutändan blev han avrättad under de här kungabarnens order.

Torkel Knutsson avrättades 1306. Han testamenterade gården till munkarna på Riddarholmen.

– Så det är toppmän och toppkvinnor som ägde den här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!