Nolltaxan för föreningar diskuterades

Under onsdagens budgetmöte diskuterades även Kulturskolans framtid och den slopade nolltaxan till kommunens föreningar.

20 juni 2019 10:55

Marie Axelsson (S) ställde sig frågande till varför en miljon kronor, motsvarande två tjänster, försvinner ur budgeten för Kulturskolan.

– Kulturskolans budget blir en miljon mindre då deras verksamhet och budget förs över från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden, säger Marie Axelsson.

Men Pernilla Bergqvist (L) ordförande i barn- och ungdomsnämnden, kunde ge ett lugnande besked.

– Det är pengar som redan är borta genom tidigare effektiviseringar, därför kommer det inte att bli några besparingar på Kulturskolan. Att vi lägger över Kulturskolan till kultur- och fritidsnämnden är för att vi tror att de får ett större utrymme där och att Kulturskolan kommer må bättre av det, istället för att rymmas bland allt som finns inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde, säger Pernilla Bergqvist.

När det gäller den slopade nolltaxan så fick Lars Björling (SfS), ordförande för kultur- och fritidsnämnden svara. Marie Axelsson sa att föreningar är missnöjda med systemet eftersom de måste ligga ute med pengar för bokningar och administration. Syftet med att ta bort nolltaxan var att det ansågs att föreningar bokade lokaler för säkerhets skull, som de sedan inte använde.

– Antalet överbokningar visade sig vara en överdriven farhåga från er sida, och nuvarande system är onödigt krångligt och dyrt för föreningarna säger Marie Axelsson.

Men Lars Björling svarade att de inte fått många signaler från föreningarna om missnöje med den slopade nolltaxan.

– Systemet kommer vara kvar eftersom vi känner oss trygga med det. Det innebär mindre administration och det har gett ett tillskott till föreningarna på 300 000 kronor, sa Lars Björling bland annat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom