Nämndens stora underskott: "Läget allvarligt"

Utredning bekräftar: Individ- och familjeomsorgsnämndens underskott ligger på 24,8 miljoner kronor, och det fanns tidiga indikationer på att ekonomin var i obalans.

29 mars 2018 15:32

Det är precis som Karolina Winderfalk (MP) tidigare förklarat för Sigtunabygden. Orsakerna till IFO:s stora underskott är förlorad ersättning för ensamkommande flyktingbarn och kostnader för ökat våld i hemmet.

PwC, som fick i uppdrag att analysera orsakerna till IFO:s underskott på 24,8 miljoner kronor, rapporterar nu att underskottet är kopplat till lägre ersättningar från Migrationsverket och till kärnverksamheten med barn och unga.

Läget är allvarligt, bekräftar Christer Wikström, kommundirektör i Sigtuna.

– Nu kan vi sätta in åtgärder för att säkerställa att detta inte händer igen, säger Christer Wikström i ett pressmeddelande.

Så som nämndens ekonomi är uppbyggd i praktiken krävs överskott inom budgeten för ensamkommande för att finansiera kärnverksamheten, anser konsulterna. Nämnden får då ta hela den ekonomiska risken vid förändrade ersättningssystem, i detta fall från Migrationsverket.

Enligt pressmeddelandet visar PwC:s rapport också att det redan efter fyra månader fanns indikationer på att ekonomin inte var i balans, men signalerna ledde inte till åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Det var i januari 2018 som det stora underskottet kom till kommunledningens kännedom. Nu är det bråttom - det bekräftas även av kommunens ekonomichef, Germund Jonsson.

– Nu finns ingen tid att vänta. Vi kommer ingående att studera PwC:s rapport, säkerställa våra rutiner och skapa tydliga åtgärdsplaner för en ekonomi i balans, säger Germund Jonsson i pressmeddelandet.

Läs också:

Därför gick nämnden back 25 miljoner

Nämndens underskott: 25 miljoner kronor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago