Nämnd går back med 22 miljoner

Underskottet för individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun har stabiliserats – men det pekar ändå mot ett minusresultat på mer än 22 miljoner kronor för 2018.

28 september 2018 11:14

Det visar den ekonomiska redovisning för årets åtta första månader som presenterades vid nämndens senaste sammanträde.

Förvaltningen tvingades redan i början av 2018 att ta fram flera åtgärder för att bromsa ett skenande underskott sedan man presenterat ett bokslut med ett underskott på cirka 25 miljoner kronor. Ett bokslut som kom som en total överraskning för kommunledningen.

– Om nämnden och kommunstyrelsen fått en förvarning kring detta hade vi kunnat vidta åtgärder, men nu står vi inför faktum. 25 miljoner kronor är väldigt mycket pengar och jag ser oerhört allvarligt på detta, sade kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) i februari när underskottet blev känt.

Enligt den ekonomiska rapport som nu presenterats kommer nämnden gå back med drygt 22 miljoner kronor under 2018, avvikelsen mot budgeten är drygt 13 miljoner kronor för ensamkommande flyktingar och över 11 miljoner kronor för kärnverksamheten. "Inflödet av ensamkommande barn fortsätter att minska drastiskt vilket medfört att verksamheten ställts om och 18 anställda har varslats och sagts upp under året", skriver förvaltningen i sin rapport.

Men individ- och familjeomsorgsnämnden kan stå för nya tuffa neddragningar. I den föreslagna budgetramen för 2019 krävs det effektiviseringar på ytterligare 5 miljoner kronor, något som bekymrar nämndens nuvarande ordförande, Karolina Windefalk (MP).

"Med det av kommundirektören lagda budgetförslaget inför 2019 känner jag stark oro för att nämnden kommer gå med stort underskott även under nästkommande år. En sådan budget skulle också riskera att personalsituationen på förvaltningen försämras igen, med hög sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera, stor personalomsättning och höga konsultkostnader som följd. Detta skulle vara förödande och jag anser därför att förvaltningens reviderade budgetbehov inför 2019 bör antas", skriver hon i ett yttrandet över förslaget till budgetförutsättningar för 2019.

Även ledamöterna Britta Utbult Pålsson (KD), Thore Nyman (S) och Monica Nilsson (S) står bakom yttrandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson