Det var 24 januari som inspektörerna noterade gnagmärken efter möss på ett block mandelmassa samt musspillning i lokalen vid en inspektion av ett kafé i Sigtuna. Vid ett andra besök några dagar senare konstaterades att tätning av springor där skadedjur kan ta sig in hade påbörjats, men att fortsatt tätning var nödvändig. Mjöl och gryn förvarades utan skydd och viss musspillning kunde fortfarande ses.

Den 5 februari gjordes en tredje inspektion på kaféet. Alla livsmedel förvarades nu gnagarsäkert. "Däremot var tätning av springor och håligheter fortfarande bristfällig.

Rengöringen var också fortsatt bristfällig och musspillning kunde iakttas i torrförrådet," skriver miljö- och hälsoskyddsnämnden i sin rapport.

Man har nu beslutat om föreläggande med vite mot Sigtunakaféet.