Anna Kinberg Batra, partiledare för Moderaterna, besökte på måndagsförmiddagen Valstaskolan i syfte att se hur skolan och dess lärare arbetar med integration och elevers skolresultat i utsatta områden.

– I den här skolan är det dubbelt så hög andel utrikesfödda som för tio år sedan. Det var jätteintressant att se hur de arbetar med teknik i förberedelseklassen, det är både grupparbete och att lära sig språket. För de som är ensamkommande är det också en första kontakt med vuxenvärlden, så hur viktig lärarrollen är tar jag med mig från i dag, säger Anna Kinberg Batra.

Tillsammans med oppositionsborgarrådet Olov Holst (M) besökte de förberedelseklassen, för bland annat ensamkommande flyktingbarn. De lyssnade på och tog del av undervisningen, samt pratade med elever och lärare om hur undervisningen går till. Läraren Charlotta "Charlie" Ekström berättade att fokus ligger på att eleverna ska lära sig svenska. Enligt Charlotta Ekström är det viktigt att se vad eleverna har med sig från början, de är på olika nivåer. Vissa har läst nio år i skolan medan andra är analfabeter.

Artikelbild

| Lärare. Charlotta "Charlie" Ekström pratar med Anna Kinberg Batra, partiledare för Moderaterna och Sigtuna kommuns oppositionsborgarråd Olov Holst (M).

– Jag tycker att det är jättekul och viktigt att politikerna kommer hit och ser hur vi arbetar med integration och språk. Dessa elever är en del av samhället nu och de tycker också att det är jätteroligt, säger Charlotta Ekström.

Ahmed Mohammed och Ali Omari sitter och arbetar med en film om vad de gjort under helgen. De arbetar i programmet Imovie och filmen ska sedan läggas ut på Youtube.

– Det är jättebra här i skolan. Vi hjälper varandra att lära oss och lärarna hjälper oss också jättemycket, säger Ahmed Mohammed.

Anna Kinberg Batra säger att en viktig del för att bryta utanförskapet i segregerade områden är att ha fler duktiga lärare och starka lärarroller.

– Vi har föreslagit en utökning av karriärtjänstreformen så att det kan finnas fler förstelärare i områden med till exempel stor andel utrikesfödda eller i områden där det behövs extra stöd. Sedan är trygghet en viktig del lokalt, det gäller miljön både i och runt skolan, annars kan vi inte bryta utanförskapet och det måste göras.

Oppositionsborgarrådet Olov Holst säger att stadsbygganden är en oerhört viktig del i trygghetsarbetet.

– Majoriteten har missat stadsbyggnadsperspektivet och då får man de här effekterna, segregation och otrygga miljöer. Om skolfrågorna är vi annars överens, till exempel har vi arbetat fram Sigtunaboxen tillsammans, så där råder det stor konsensus.