Medeltid på schemat

Arkeolog för en dag – det ska alla femteklassare i kommunen få möjlighet att bli i höst. Detta tack vare ett samarbete mellan Naturskolan och Sigtuna museum.

6 oktober 2015 09:12

Det är full aktivitet i Sigtuna museums trädgård. Där pågår en unik arkeologisk undersökning.

Eleverna från Sankt Per 5A sitter på knäna och gräver i ett schakt som konstruerats med grundstenar, härdar, järnföremål, ben och andra fynd.

Elevernas dag började med en guidad stadsvandring där de fick höra om stadens tusenåriga historia.

– Det började med en kung som sa att här ska det vara en stad där mina vänner kan bo, säger William Elgström.

Vissa av eleverna har kommit i kontakt med arkeologi förut. För andra är det en helt ny upplevelse att försiktigt gräva sig ner bland fynden.

– Jag hittade en käke från en älg, säger Agnes Lundquist.

Det märks att stadsvandringen har satt sina spår. Den ena epoken efter den andra beskrivs spontant av eleverna. Särskilt Gustav Vasas ödeläggelse av Svartbrödernas kloster vid Mariakyrkan har gjort intryck.

– Det var den där Gustav Vasa som förstörde munkarnas kloster. Han behövde tydligen tegelstenarna till annat, eller så gillade han inte att munkarna var katoliker, säger en annan elev.

Bredvid schakten lär sig några att fläta med medeltida teknik. Det går ut på att fyra garntrådar, med två olika färger, hängs upp och förses med varsitt handtag. Två elever står mittemot varandra med var sitt handtag i händerna. Genom att svinga handtagen i en viss ordning får den enkla flätan ett mönster.

Att visa hur människor levde är en del av ett projekt som Naturskolan jobbar med sedan tidigare, för att få eleverna att förstå processerna i naturen samt människans roll och skyldigheter.

– Förstår man relationen mellan naturen och människan så har man lättare att förstå hur unikt livet på den här planeten är i universum. Vi vill att eleverna ska se sig som planetskötare, säger Per ”Peja” Snöbohm från Naturskolan.

Nyligen fick Naturskolans elever dra not, en gammal fisketeknik med nät, i Garnsviken och sedan artbestämma fisken.

Framåt lunch samlas eleverna längs schaktet, där stenrader är frilagda, för en genomgång.

– Det här är en del av en arkeologs jobb. Nästa steg blir att tolka de spår ni har hittat, säger Peja Snöbohm.

Jan-Erik Haggarsson, även han från Naturskolan, går igenom varje ruta som schaktet är uppdelat i och som eleverna har undersökt.

– Ser ni att stenarna är formade som ett L. Det innebär att det är grunden till ett hus som legat här. Fynden ni hittat i huset tyder på att det varit en stor sal för festligheter. Där, längst ner i schaktet kom det en härd och järnföremål. Det betyder att det legat en smedja där, säger Jan-Erik Haggarsson.

Så försvinner eleverna för lunch på Sankt Pers skola. Men snart återkommer de. Då ska de gjuta och smida järn över öppen eld som på medeltiden.

<p>Fakta Naturskolan</p>

Naturskolan, som ligger vid Näsudden i Rävsta natur­reservat, är en kommunal resurs för skolorna. Natur­skolan vänder sig till elever och pedagoger i Sigtuna kommun.

Projektet för femteklassarna handlar om att förstå processer i naturen. I tre dagar kommer eleverna att jobba med evolution, gammal teknikutveckling och energiomvandling. Under vårterminen fortsätter utbildningen med kretslopp, kemiska reaktioner och nutida teknik.

Naturskolan vill att eleverna ska se sig som planetskötare och årskurs fem genomgår en planetskötarutbildning. Alla människor är en del av lösningen på dagens och framtidens utmaningar, är Naturskolans filosofi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!