Märstadotter en av landets få kvinnliga majorer

För 15 år sedan valde Alicia Alkert att göra lumpen. I dag är hon är en av få kvinnliga majorer i Försvarsmakten.

9 augusti 2019 07:00

32-åriga Märstadottern Alicia Alkert berättar att hon har tjänstgjort i Försvarsmakten sedan hon var 19, då hon genomförde värnplikten – utan några som helst tankar på att bli officer.

– Jag tyckte att det lät intressant samt utmanande och tänkte att det kunde vara meriterande för framtida planer. Jag minns att jag hade tänkt söka som polis.

Och så blev hon kvar i Försvarsmakten och klättrade högre upp i karriären.

Efter värnplikten blev hon förstärkningsbefäl i ett år. Senare gick hon ett treårigt officersprogram vid Karlbergs militärhögskola. Därefter tjänstgjorde hon som fänrik i två år, och löjtnant i två år. Och hon fortsatte med kaptensutbildning för att sedan tjänstgöra som kapten i dryga tre år.

– Försvarsmakten har ett karriärsystem som bygger på erfarenhet och utbildning. Detta innebär att en officer måste tjänstgöra en viss tid i olika befattningar och i olika grader för att kunna söka ny grad.

För att bli major läste hon Högre officersprogrammet 1, HOP1. Det var då 58 studerande varav åtta var kvinnor.

Sverige har totalt 1 180 majorer varav 70 är kvinnor. Örlogskaptener som motsvarar majorer inom flottan är totalt 260 varav tio kvinnor.

Vad gör en major?

– En major kan ha många uppgifter i Försvarsmakten men eftersom jag tjänstgör inom armén förknippar jag befattningen kompanichef med graden major. En kompanichef har i genomsnitt tre plutoner som består av cirka 30 personer per pluton under sig. Kompanichefen ansvarar för att plutonerna leds och löser sina uppgifter som är ställda till kompaniet.

Läs även: Så gör brandkåren när terror slår till

Läs även:På jakt efter den perfekta hunden

Läs även:Åbohjälten ljög om sin bakgrund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!