Märsta får ny brandstation

Brandkåren klarar inte reglerna om insatstider till bränder i Märstas bostadsområden. Nu ska brandstationen flytta från Arlanda.

5 september 2019 12:30

Om allt går enligt planerna kommer den nya brandstationen att börja byggas nästa år. Placeringen blir vid "Tullen" strax utanför Märsta, invid väg 263 mellan Märsta och Sigtuna.

Skälen till flytten är flera.

– Det handlar både om ekonomi, bemanning och att vi behöver vara närmare invånarna i ett växande Sigtuna och Märsta, säger Per Jonsson, distriktschef på brandkåren Attunda.

Den ekonomiska vinningen handlar enligt honom om att det är bättre för brandkåren Attunda att äga sin egen lokal, istället för att hyra lokalerna i Kolsta vid Arlanda.

– En annan aspekt är att vi har svårt att klara bemanningen för deltidskåren i Sigtuna i dag. Men det viktigaste kanske är att det är för långt från Kolsta, säger Per Jonsson.

I dag finns krav på att brandkårens stegbilar ska kunna vara framme vid bränder i tätbebyggda områden inom tio minuter – en insatstid som brandkåren inte klarar i Märsta och Valsta idag.

Blir den nya brandstationen större än den gamla?

– Nej, vi får ungefär lika stor yta som idag. Även ambulansen kommer att följa med till den nya stationen. Dessutom för vi också samtal med kommunen om att de ska kunna använda en del av lokalerna, säger Per Jonsson.

Politikerna i Sigtuna kommunstyrelse gav vid sitt senaste sammanträde ett positivt planbesked för den nya brandstationen som blir cirka 2500 kvadratmeter stor.

Den 10 000 kvadratmeter stora markytan som byggnaden ska placeras på, ägs i dag av kommunen och består av en åker som inte brukas.

Ett alternativ hade varit att bygga stationen någonstans i Valsta, men efter att körtidsanalyser har gjorts, anses platsen vid väg 263 vara den bästa av både kommunen och brandförsvaret.

”Platsen bedöms, utifrån framtagen körtidsanalys och med sin direkta närhet till väg 263, ha de mest fördelaktiga förutsättningarna för en brandstation ur framkomlighets- och tillgänglighetshänsyn” står det i kommunstyrelsens protokoll.

Ett annat argument för placeringen är att det här finns bättre möjlighet att utveckla fastigheter som är över fyra våningar höga, vilket inte finns i Valsta.

Men hur går det med Arlanda nu?

– Vi kommer att klara det bra och där finns inte kraven på stegbilar. På Arlanda finns även en egen räddningstjänst som genomför de första insatserna, säger Per Jonsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa