Märsta byggs ut när bullermattor tas bort

Nu finns tecken på att östra Märsta och västra Rosersberg kan undantas från byggstoppet kring Arlanda. Det innebär närmare 15 000 nya bostäder på sikt.

11 juli 2019 07:30

Både Märsta och Rosersberg kan få betydligt fler bostäder i framtiden eftersom två av Arlandas så kallade bullermattor kan komma att tas bort från kartorna.

Sigtuna kommun har länge önskat öppna de obebyggda områdena nära järnvägsstationerna i Märsta och Rosersberg för bostadsbyggande. Riksintresset för flyget har satt stopp för planerna under årtionden.

– Nu har vi fört diskussioner med Trafikverket, LFV och Swedavia och det ser mycket lovande ut, även om något formellt beslut inte är fattat än, bekräftar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Enligt honom är både LFV och Swedavia positiva till att minska det så kallade bullerinfluensområdet öster om Märsta- och väster om Rosersbergs station. Det kan ske bland annat tack vare att dagens flygplan bullrar mindre än flygen gjorde när bullerområdet ritades ut på kartorna kring flygplatsen. Flygplanen gör i dag också mer precisa inflygningar än tidigare.

– På sikt kan det här innebära att det byggs 10 000–15 000 nya bostäder med bra pendlarlägen nära exempelvis Märsta station, Måbyleden och Rosersberg, säger Olov Holst.

Men först måste kommunen också av säkerhets- och miljömässiga skäl exempelvis komma överens med Beckers om ett avtal som gör att de vill flytta från det attraktiva, stationsnära området i Märsta.

Olov Holst hoppas att de ska kunna höja standarden i Märsta med de nya bostadsområdena.

– Ja, det ska inte bli några nya miljonprogramsområden, utan här ska byggas attraktiva bostäder som kan höja standarden på hela Märsta.

I Rosersberg handlar planerna om en helt ny stadsdel med äldreboenden, skolor, villor och radhus.

– Men innan vi planerar där vill vi ha in synpunkter från Rosersbergsborna. Vi kommer att bjuda in till ett öppet rådslag under sommaren eller hösten, säger Olov Holst.

Om prognosen för utbyggnaden av Arlandastaden slår in så kommer cirka 25 000 nya jobb att ha skapats här de närmaste åren.

– Arlanda är det absolut hetaste området i regionen när det gäller nya jobb och alla som ska jobba här kommer också att behöva bostäder på ett nära pendlingsavstånd, säger Olov Holst.

Han tror därför att det kommer behövas många fler bostäder i Sigtuna kommun även framöver.

Men det finns ett orosmoment – att kommunikationerna inte räcker till mellan bland annat Arlanda och Märsta station.

– Vi har pratat mycket med Trafikverket om det här. Både E4 och allmänna kommunikationer måste byggas ut i samma takt som flygplatsstaden, Märsta och Rosersberg växer. Vi kan ju inte bygga bostäder till folk som sedan inte kan ta sig till jobbet.

Så vill de minska bullret

Flygmotorer bullrar allt mindre, men Swedavia har också infört ett system som går ut på att de flygplan som bullrar mest måste betala en högre startavgift. De plan som bullrade allra mest är sedan 2002 förbjudna att landa inom EU.

Försök görs med kurvade och gröna inflygningar vid Arlanda, vilket bland annat innebär att man försöker undvika att flyga över tätorter vid inflygningar.

Gröna inflygningar minskar buller genom att planet sjunker kontinuerligt från sin marschhöjd till landningsbanan. I princip behöver motorerna nästan inte köras under inflygningen, vilket också sparar bränsle och minskar utsläpp.

Swedavia har även bullerisolerat cirka 15 000 bostäder som exponeras för flygbuller över riktvärdet FBN 55 dB(A). Cirka 90 procent av dem som exponeras bor vid Bromma och Arlanda flygplatser.

Källa: Swedavia

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa