Man döms för knivsmuggling

Åtta odeklarerade knivar fördes olovligen in i landet via Arlanda. En man från Alunda döms av Attunda tingsrätt till dagsböter för smuggling och olaglig införsel.

4 januari 2019 09:00

Mannen erkänner att han beställt åtta knivar från USA och att han inte anmält dem till tullbehandling. Han har motsatt sig att han ska dömas för brott eftersom han inte kände till att det fanns införselregler och trodde att posten skulle sköta allt.

Postförsändelsen kom närmast från Tyskland. På försändelsens tulldeklaration beskrivs innehållet som campingutrustning.

Enligt tingsrättens bedömning omfattas samtliga åtta knivar av förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål. De får inte föras in till Sverige utan särskilt tillstånd.

Påföljden blev 80 dagsböter á 270 kronor, totalt 21 600 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Rydell