– Man har dragit ned i ekonomin flera år i rad. Besparingarna har drabbat verksamheterna negativt, säger Marés Lendway från Lärarförbundet.

Lärarförbundet säger nej till minskad budgetram 2020.

– Vi känner att smärtgränsen är nådd för länge sen.

Hon berättar om skolsituationen.

– Det har blivit fler barn på en allt mindre yta. När någon lärare blir sjuk måste andra lärare ta över – vi kan inte ta in vikarier längre. Det finns en rädsla att man tar in obehöriga, för det blir billigare än att ta in utbildad personal.

Det blir som en nedåtgående spiral, menar hon.

– Folk blir sjuka, andra täcker upp för dem – och de blir till sist sjuka också. Det blir tyngre för de som är kvar.

Med stora barngrupper blir kvaliteten på lektionerna sämre. Läraren hinner inte ha koll på alla barn.

– Vi kan inte göra ett bra jobb, utan man sänker ambitionerna hela tiden.

Även på fritids är barngrupperna stora.

– Det kan ibland bli cirka 55–80 barn med endast två i personalen på fritids. Jag undrar om föräldrar är medvetna om att det är så.

Hon berättar att lärarna i Sigtuna kommun tjänar bra, de har bland de högsta lönerna bland lärare i Sverige.

– Men löner är inte allt. Många lärare mår inte riktigt bra.

Demonstrationen utanför Kunskapens hus 21 mars blir den första av en rad demonstrationer som är planerade.

Läs även: Försämrad skola i Sigtuna

Läs även: Akut brist på lärare i Sigtuna

Läs även: Här är årets pedagoger