Lämnar MP – blir politisk vilde

Kommunalrådet Pierre Cengiz Edstrand lämnar Miljöpartiet och blir politisk vilde.

21 september 2016 09:43

Orsaken enligt Pierre Cengiz Edstrand är den odemokratiska toppstyrningen som Miljöpartiets distrikt i Stockholms län har utövat mot lokalföreningen i Sigtuna och honom själv.

Pierre Cengiz Edstrand förklarar att distriktsstyrelsen har fråntagit lokalföreningen dess självbestämmanderätt.

"De har tagit beslut som inte varit lokalt förankrande samt begärt att jag som företrädare för lokalföreningen ska uteslutas. Detta trots att jag har och har haft lokalstyrelsens och därmed våra medlemmars stöd. Trots att jag dessutom har lyckats förhandla fram ett samarbetsavtal och därmed räddat majoritetskoalitionen i Sigtuna. Miljöpartiet har på distriktsnivå valt att inte godkänna samarbetsavtalet eftersom man har fråntagit lokalavdelningen alla demokratiska rättigheter att själva bestämma över sin verksamhet," uppger Pierre Cengiz Edstrand i pressmeddelandet.

Samarbetsavtalet som nyligen slöts mellan Pierre Cengiz Edstrand, Socialdemokraterna och Liberalerna fortsätter dock att gälla, enligt honom.

Pierre Cengiz Edstrand kommer också att fortsätta sitt engagemang med hållbarhetsfrågor, både socialt och ur ett miljö- och klimatperspektiv som oberoende politiker.

Han blir politisk vilde i Sigtuna kommunfullmäktige.

Miljöpartiet i Stockholmsregionen svarar inte på kritiken.

"Miljöpartiet i Stockholmsregionen har under en tid gjort stora ansträngningar för att medla i den konflikt som uppstått i MP Sigtuna. De försöken har inte burit frukt utan har blivit ett ärende för Miljöpartiets partistyrelse, där det fortfarande behandlas," står det i MP:s pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!