Utställning på Skånelaholms slott

På Skånelaholms slott pågår en utställning om linberedning, slöjdkonst och friargåvor.

15 juli 2017 12:00

Utställningen heter "Lin blir gull" och visar upp föremål och arbetssätt från den tid i Sverige då linberedningen var av stor betydelse. En stor del av föremålen utgörs av så kallade linfästen, eller rockhuvuden. Det är på de man fäster linet när man spinner på en spinnrocka.

– Många av föremålen kommer från slottet eftersom den siste privata ägarens fru var intresserad av vävkonsten, berättar Irina Romanenko som jobbar på slottet.

Linfästena är vackert snidade och målade i många olika former och färger, rena konstverken trots att de egentligen är arbetsverktyg. Även andra arbetsredskap i utställningen, som skäktträn och rockblad, är också de vackert utsmyckade. Det har sin förklaring.

– Det var vanligt att ge som friargåvor, berättar Irina Romanenko.

En stor del av utställningen handlar om just friargåvor och trolovningsgåvor eftersom de var vanliga i det gamla bondesamhället. Man skänkte eller utbytte gåvor med någon man ville visa intresse för eller var trolovad med. Männen gav oftast slöjdade föremål som skedar eller skäktknivar. Att ge något man själv gjort gav högre status då man visade sin skicklighet och sitt allvar med bekantskapen, därför är många av föremålen omsorgsfullt och noggrant bearbetade. Kanske var det någon av de vackra gåvorna som sedan ledde till ett bröllop. Kvinnorna skänkte även de gåvor, exempelvis stickade strumpor eller halsdukar. Eftersom linet var en viktig inkomstkälla var det inte ovanligt att de föremål som skänktes på något sätt var kopplade till linberedningen, ofta textil- eller slöjdföremål som männen eller kvinnorna gjort själva. I början av bekantskapen var gåvorna enkla, men ju närmare man kom ett giftermål desto större var också förväntan på gåvorna.

Utställningen berättar även om de olika stegen i arbetet med lin. Det krävdes mycket arbete och slit för att göra lin till garn. Från sådden till att röta, bråka, häckla och spinna. Linodling har man kunnat spåra tillbaka till 200-talet i Hälsingsland, och fynd som har hittats visar att kvinnor under vikingatiden till exempel bar linnesärkar närmast kroppen. Idag är det få personer som behärskas alla moment och alla de verktyg som krävs i linberedningen.

Utställningen pågår fram till 30 september och går att besöka onsdag till söndag klockan 11 till 16. Under sommaren erbjuds även guidade visningar av själva slottet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!