I den senaste EU-rankningen hamnade Sverige näst högst i andel bredbandsanslutna, och anses vara en föregångare på området. Crister Mattssons bok förklarar hur det blev så.

– Det beror främst på kommunerna och de stora kommunala bostadsföretagen som har utrymme att ta initiativ och ansluta många samtidigt, säger han.

Innan politiker och tjänstemän kan luta sig tillbaka tycker dock Crister Mattsson att det finns en hel del kvar att göra. Dels finns det stora pengar att spara på att ansluta all offentlig verksamhet, dels handlar det om människors vardag när gammal infrastruktur monteras ner trots att 30 procent av befolkningen ännu inte anslutits till bredband. Många ser detta som en rent teknisk fråga, men den är i allra högsta grad politisk, tycker Crister Mattsson.

– Vi får en digital diskriminering där vissa hamnar utanför.

Även hos i den egna hemkommunen, Sigtuna, finns många som inte förstår vad man kan åstadkomma med bredbandsanslutning, tycker Crister Mattsson.

– Jag skrev ett underlag till dem för några år sedan med en bedömning av vad det skulle kosta att ansluta alla och det var 100 miljoner – ändå sa dåvarande kommunalråd nej.

Crister Mattsson har tidigare gett ut en guidebok om Sigtuna, och avslöjar att han redan börjat tänka på nästa utgivning.

– Jag funderar på att skriva om de kommunala bostadsbolagen, om miljonprogrammen som byggdes. Det finns en spännande historik där!

sara.borsiin@unt.se