Sigtuna kommun och polisen tecknade nyligen ett nytt samverkansavtal för de kommande två åren med målet att förbättra säkerheten och tryggheten. Fokus den här gången handlar om att bekämpa otrygga platser, ungdomsgäng, kriminella nätverk och tystnadskultur.

En punkt som fanns med vid det förra avtalet var att ”medverka i krogkontroller och samverkansforum med näringsidkare för att trygga den inre och yttre krogmiljön”.

Den punkten finns inte längre med.

– Det har inte lyfts upp av medborgare och medarbetare när vi gjorde den här utredningen som har utgått från dialoger, statistik och analys. Då bedömer vi att problemet inte är lika stort längre. Vi och kommunen har jobbat med problemen i krogmiljön i två år och det är nog en av orsakerna, säger kommunpolisen Jonas Junered.

Så din bedömning är att det har blivit lugnare?

– Jag vill nog hävda det. Vi tror att det stämmer, både polis och kommun. Vi har ställt fler krav på ordning och reda från näringsidkare. Det gäller allt från servering, kontroller och ärenden som gäller alkoholservering och tillstånd och sådant. Det kan vara en bidragande orsak. Det är i samverkan. Vi har skaffat oss en bra gemensam bild. Vi vill att det ska vara en bra och juste restaurangverksamhet som är trygg och trevlig.

Krogar i Sigtuna kommun finns bland annat vid Märsta stationsområdet, Valstacentrum, Märsta centrum, Arlanda och centrala Sigtuna.

LÄS MER: Avtal klart för ökad trygghet