Kräver Sigtuna på skadestånd

En elev på en Tingvallaskolan får 10 000 kronor i ersättning för kränkning.

7 juli 2017 17:14

Barn- och elevombudet, BEO fick en anmälan den 27 februari där man uppgav att en elev har blivit utsatt för kränkande behandling av skolpersonal.

BEO konstaterar att Sigtuna kommun har brutit mot förbudet om att personal inte får utsätta elever för kränkande behandling. Det kräver nu 10 000 kronor i skadestånd till eleven.

Kränkningen har ägt rum vid 2016 och 2017.

Enligt anmälan störde eleven de andra i klassrummet. Men vid två tillfällen har en skolanställds reaktion varit "mer ingripande än vad som har varit nödvändigt". BEO anser anser att den skolanställdas uttalande var olämpligt.

BEO förelägger också Sigtuna kommun att senast den 27 september vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls.

Läs mer:

Så många anmäler mobbning

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago