"Komvux försämras"

Studenter och lärare är kritiska till de hastiga förändringarna på komvux. Det är en nedmontering av skolan, menar de.

6 september 2018 14:11

Sedan maktskiftet i Sigtuna kommun hösten 2017 har det skett stora förändringar på komvux på Arlandagymnasiet. Från 50 anställda inom vuxenutbildning har antalet sjunkit till knappt 30. Snart finns det endast tre komvuxkurser kvar - och lärarna misstänker att även dessa försvinner så småningom.

Förändringarna började med ett beslut som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fattade i november 2017. Det handlar om auktorisering av vuxenutbildningen, som har inletts i maj 2018. Nästa år kommer även SFI auktoriseras.

– Det betyder att vi ska gå med i ett samarbete i norrort, Vux Norrort, säger Anders Vestermark, huvudskyddsombud på Arlandagymnasiet.

Olika kurser kommer att finnas inom de samarbetande kommunerna: Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Sigtuna, Sollentuna, Solna och Upplands Väsby.

– Det är en billigare lösning än att ha allt i egen regi.

För eleverna betyder det dock längre resor utanför sin kommun, vilket blir tufft för de som har familj och jobb på sin ort.

För lärarna betyder det undervisning av större grupper och mindre ersättning, enligt Anders Vestermark.

26 av 27 kursanordnare på andra orter är idag i privat regi - men det betyder inte att det har blivit bättre, menar Anders Vestermark.

Komvux på Arlandagymnasiet, som idag är i kommunal regi, har varit en väl fungerande verksamhet enligt Anders Vestermark, så det förargar både elever och lärare när förutsättningarna har försämrats genom samarbetet Vux Norrort.

– Det är så tragiskt att elever inte kan utbilda sig i de mest elementära ämnena för att ha en chans att studera vidare på högskolan. Att hänvisa till distankursanordnare är ett riktigt svek mot eleverna, säger en studerande.

Andra elever berättar om sämre kvalitet på undervisningen, och att de inte får hjälp. Vissa lärare är besvikna och tror på att det finns en politisk vilja att bli av med hela komvux. Det finns även oro över att hela Arlandagymnasiet ska säljas till privat ägare.

Förvaltningen skyller på för få sökande. För att en kurs ska gå runt ska den helst ha 25-30 elever.

– Men det finns inte ens 20 sökande. Ibland finns det bara fem sökande. Vi har haft lågt söktryck under en lång tid. Men vi har tidigare löst det genom att slå ihop några kurser, som matte på olika nivåer. Man läser då i samma klassrum och med samma lärare, säger Anders Vestermark.

I det nya samarbetet krävs tolv sökande för att kunna starta en kurs. I det gamla systemet fortsätter kursen oavsett antalet elever.

Finns det en vinnare i detta samarbete?

– Eleven får större utbud att välja på. Men det finns ingen garanti att det du väljer blir av.

Vad vill ni då?

– Personalen skulle vilja att utbildningen fortsätter i kommunal regi.

Läs också:

Dessa komvuxkurser ska bort

Nio lärare varslas på komvux

<p>Studenternas klagomål om Vux Norrort</p>

Bland annat: tider som inte passar det privata livet då avståndet är för långt, uppgifter som skickas i för stort omfång, tekniska problem, lärare som inte går att nå eller lärare som missar att kontakta elever, lärare som delar på samma kurs, jourlärare som hoppar in mitt i terminen, bedömningar som känns felaktiga.

Pendeltågstrafiken är avgörande för att resor till och från skolan ska kunna fungera.

Ur: studenternas brev till Ungdoms- och arbetsmarknadsnämnden, skickat 6 september 2018

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!