Kommunstyrelsen föreslår höjda avgifter för Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning för 2019. Det innebär att brukningsavgiften kommer att höjas med 3 procent och att anläggningsavgiften ska höjas med 6 procent. Orsaken är ökade drifts-, underhålls-, kapital- och investeringskostnader.

För en vanlig villa innebär den ökade brukningsavgiften en höjning med cirka 135 kronor per år.

Slutgiltigt beslut fattas på kommande kommunfullmäktige 18 december.