Khalifa beviljas inte ansvarsfrihet

Tidigare kommunstyrelseordförande i Sigtuna kommun, Ibrahim Khalifa (S), beviljas inte ansvarsfrihet för 2017. Detta beslutade kommunfullmäktige på tisdagen.

20 juni 2018 06:47

I omröstningen blev siffrorna 29 mot 17 som röstade för att den tidigare kommunstyrelseordföranden inte ska beviljas ansvarsfrihet för perioden 1 januari–21 september 2017.

LÄS MER: Khalifa svarar på kritik

Bakgrunden ska vara två händelser, den första inträffade under 2016 då ett av oppositionsråden ska ha åberopat initiativrätten för att föra upp fyra ärenden på kommunstyrelsens föredragningslista. Detta ska kommunstyrelseordföranden ha sagt nej till. Förvaltningsrätten ska senare ha fattat beslut om att beslutet "inte tillkommit i laga ordning" och att ordförande därmed brutit mot kommunallagen.

LÄS MER: Krävde få p-böter betalda

Det hela ska sedan ha upprepat sig ännu en gång under 2017, ärendena ska då ha handlat om att utse och förändra utskott i kommunstyrelsen och revidera utskottens delegering. Enligt det S-ledda presidiet i kommunfullmäktige skulle dessa beslut fattas precis innan Sigtuna kommun gick från att ledas av en S-styrd koalition till att ledas av en M-styrd koalition. Med anledning av detta menar presidiet att kommunstyrelsen inte hade rätt att fatta beslut om att förändra utskotten utan att ett sådant beslut borde ha fattats av kommunfullmäktige.

LÄS MER: Hon tar över S i Sigtuna

Moderaterna yrkade dock under tisdagens fullmäktigemöte för att Khalifa inte skulle beviljas ansvarsfrihet för 2017 på grund av att ärendena aldrig fördes upp på kommunstyrelsens föredragningslista. Presidiet i kommunfullmäktige hade föreslagit att fullmäktige skulle rikta en anmärkning mot Khalifa för att under sitt ordförandeskap i kommunstyrelsen nekat initiativrätten, men fullmäktige beslutade alltså att inte bevilja Khalifa ansvarsfrihet alls. Presidiet menade att det i fallet från 2017 ännu inte är fastslaget att ordföranden faktiskt bröt mot kommunallagen då ärendet ligger hos Förvaltningsrätten där deras bedömning ännu inte har meddelats.

Khalifa själv har i ett uttalande till kommunfullmäktige skrivit att: "Utifrån den information som givits från bland annat förvaltningen, menades det på att det var fel ordning att först göra val till utskott och sedan göra ett nyval av kommunstyrelsen. Vidare var uppfattningen att ett redan initierat ärende inte går att initiera på nytt. Således blev slutsatsen att ärendena inte behövde lyftas in på dagordningen vid det nämnda tillfället. Vidare kan tilläggas att revisionen inte gjort någon anmärkning på det anförda."

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nicklas Kihlberg

Ämnen du kan följa