Kan nästan inte gå - nekades färdtjänst

Trots att han hade svårt att till och med förflytta sig i sin lägenhet och ta sig till postlådan utan hjälpmedel nekades Märstabon färdtjänst. Nu har förvaltningsrätten gett honom rätt.

23 augusti 2018 10:48

Det var i juli som trafiknämnden beslutade att Märstabon inte skulle få färdtjänst. Man ansåg inte att mannens funktionshinder "medför väsentliga svårigheter att på egen hand förflytta dig och använda allmän kollektivtrafik."

Förvaltningsrätten gör en helt annan bedömning och river upp trafiknämndens beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Johansson