Jägare frias från jaktbrott

Hovrätten friar en rådjursjägare från misstänkt jaktbrott med motivering att brott inte går att styrka.

5 oktober 2017 17:00

Det var i oktober 2015 som mannen befann sig på jaktmark i Norrtälje kommun. Enligt domen i tingsrätten, som bygger på vittnesmålet från en cyklist, sköt mannen ett rådjur 30 sekunder efter att han parkerat sin bil. Vittnet uppger i tingsrätten att han blev omkörd av en bil och att han trettio sekunder senare hörde ett skott. När han var cirka 100 meter från den aktuella bilen såg han att jägaren lade in sitt vapen i bilen.

Jägaren nekar till brott. I tingsrätten förklarade mannen att han var på platsen för att kontrollera jaktmarkens gräns och att han hade avlägsnat sig 30-50 meter från bilen när rådjuret dök upp. Han uppger att han tog med sig sitt vapen från bilen i fall något vilt skulle dyka upp.

Men tingsrätten anser att jägarens förklaring till varför han tog med sig vapnet från bilen inte är trovärdig, utan en efterhandskonstruktion. Mannen dömdes därför för jaktbrott till dagsböter för att ha använt sin bil för att genskjuta viltet samt att ha jagat från sin bil.

Jägaren överklagade domen till hovrätten som gör en annan bedömning.

Tvärt emot tingsrätten anser hovrätten att det inte alls är styrkt att jägaren skulle ha avlossat skottet från sin bil. Rätten konstaterar att skottet avlossades några minuter från att mannen lämnat sin bil.

"Att tolka bestämmelsen på ett sådant sätt att det även skulle vara straffbart att jaga i nära tids- och rumsmässigt samband med bilkörning strider enligt hovrättens bedömning med legalitetsprincipen" skriver hovrätten i domen.

Hovrätten skriver även att det inte finns någon bevisning för att jägaren skulle ha använt sin bil för att genskjuta rådjuret.

Mannen frias därför från anklagelserna.

Legalitetsprincipen

Principen innebär att det måste finnas en stadgad lag för att en person ska kunna dömas för brottet. Finns det ingen lag mot att till exempel jaga i närheten av sin bil så kan en person inte heller dömas för det.

www.juridicum.su.se/process/bevis/principertabell/legalitetsprincipen.htm

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa