IP-Only erkänner seghet

IP-Only erkänner att fiberuppkopplingen har gått trögt. "Men den är igång nu. Fler kommer att ha tillgång till internet under hösten", säger Robbin Grönstedt, presschef på IP-Only.

5 augusti 2019 15:37

Boende i Skepptuna, Lunda och Vidbo är irriterade över avsaknaden av fiberkoppling, trots att de tecknade avtal med IP-Only för två år sedan. Nu garanterar bolaget att projektet är igång.

– Vi har delat upp området i åtta olika delar eller etapper. I den första etappen ingår 180 hushåll. Totalt handlar det om 700 hushåll, säger Robbin Grönstedt.

Det finns två förklaringar till att det gått långsamt: dels handlar det om att grävtillståndet från Trafikverket tar lång tid.

– Och när vi har fått tillståndet så kan entreprenören ha försvunnit på grund av annat jobb, och då måste vi leta efter nya entreprenörer. Den här typen av förseningar har gjort att många områden har drabbats.

Ett annat skäl är att många projekt ute på landsbygden behöver tillstånd från markägaren.

– Inte alla vill ha fiber på deras mark. Om en markägare säger nej kan flera hushåll bli utan fiber, och då måste vi gå en annan väg. Vi har missbedömt hur lång tid det kan ta. Det har varit ett generellt problem runt om i Sverige för landsbygden.

Vill man säga upp avtalet när IP-Only har dragit igång med installationer tas en annulleringsavgift på 6 900 kronor ut.

– Inte alla områden har annulleringsavgift, säger han.

För att veta med klarhet om man kan annullera avtalet kostnadsfritt måste kunden ringa IP-only och därefter kan byggledaren titta från fall till fall, enligt Robbin Grönstedt.

Läs även: Fiberelände i Skepptuna

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago