"Dåligt underhåll – fler vattenläckor"

Blir Sigtunas nyårslöfte till invånarna ett översvämningsfritt 2016? skriver branschsamarbetet VA-fakta.

9 december 2015 15:28

Häromveckan brast ett rör i Sigtuna och ställde stora delar av kommunen utan vatten. Det är inte första gången, och det är sannolikt inte en slump. Med en allt större eftersläpning av underhållet och ett allt mer extremt väder kommer denna typ av händelser att bli allt vanligare återkommande om ingenting görs.

År 2011 konstaterade Sigtuna Vatten sju vattenläckor i Sigtuna, år 2014 var siffran uppe i 12 – nästan en fördubbling! Med den vetskapen är det rimligt att anta att den stora läcka som inträffade 2 december inte kan ha kommit helt oväntat. Gamla ledningar går sönder, så enkelt är det.

Sigtunaborna är inte ensamma om att drabbas av stora avbrott i vattentillförseln på grund av rör som går sönder. Alltför länge har investeringarna i det svenska VA-nätet varit låga. I genomsnitt är det en kommun i veckan som har så stora problem med va-systemet att invånarna uppmanas koka sitt dricksvatten, visar en undersökning från United Minds.

Att se Sigtunas invånare, de som har den fysiska möjligheten åtminstone, lägga sin tid och energi på att hämta vatten i vattentankar är en påminnelse om en alltför vanlig problematik när det kommer till investeringar i dolda infrastrukturer – man vinner varken väljare eller politiskt erkännande genom att satsa på långsiktiga och osynliga investeringar.

Följden blir att underhållsbehovet skjuts på framtiden samtidigt som enskilda, företagare och hela samhället får betala dyrt två gånger om, i form av sämre dricksvatten och ohälsa samt dyra akuta reparationskostnader.

Vattenläckan i Sigtuna 2 december är bara en i raden av alla läckor runt om i landet. Vi på VA-fakta verkar för att visa på vikten av att svenska kommuner snarast ökar tempot i förnyelsen av sina VA-nät.

I dag har vi en genomsnittlig livslängd på VA-nätet på 260 år, men den tekniska livslängden på ett rör antas till cirka 80 år. Det går inte ihop, och det är inte hållbart. Det är hög tid för politikerna att ta ett långsiktigt ansvar för vårt dricksvatten – och därmed vår hälsa och samhällsekonomi.

Läs mer: Vattnet i Sigtuna ska kokas

Läs mer: Kranvattnet åter drickbart

<p>VA-fakta</p>

Bakom initiativet VA-fakta stårMaskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen, VVS-Fabrikanternas Råd, VVS-företagen samt deras medlemsföretag

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!