I dag debatteras Sigtunas budget

Skolan och äldreomsorgen. Det är de två områden som Socialdemokraterna satsar på i sitt förslag till budget för nästa år.

19 juni 2019 08:35

Idag, onsdag, ska budgeten för Sigtuna kommun klubbas. Kommunfullmäktiges ledamöter samlas just nu i Kulturum för att debattera de olika förslagen.

Som Sigtunabygden tidigare rapporterat kommer den borgerliga alliansen att lägga fram ett gemensamt budgetförslag som med stor sannolikhet får en majoritet av rösterna på mötet. Men de tre oppositionspartier har tagit fram varsin budget för att peka på hur de tycker att pengarna ska fördelas.

S, som är det största oppositionspartiet, säger så här:

– Vi satsar tveklöst mest på skolan och äldreomsorgen. Vi vill nyanställa lärare, fritidspedagoger, förskollärare barnskötare och undersköterskor, säger Gun Eriksson, (S) oppositionsråd.

Medan alliansen lägger 49 miljoner mer på barn- och ungdomsnämnden lägger Socialdemokraterna hela 86 miljoner mer. Pengarna i S-förslaget räcker bland annat till 44 nya tjänster i skolorna.

Men då har S fortfarande med Kulturskolan i denna budget, medan alliansen vill flytta över den verksamheten till kultur- och fritidsnämnden.

– Ja, Kulturskolans budget på 18,7 miljoner ligger kvar hos barn- och utbildningsnämnden i vår budget. Det räknas in i våra 86 miljoner såklart. Men Kulturskolan måste värnas och det görs bäst genom att den ligger kvar. Majoriteten bantar bort en miljon på Kulturskolan. Det innebär cirka två tjänster mindre än i dag, säger Marie Axelsson.

S lovar även fler bibliotekarier, fler fritidsledare och en fritidsgård i Valsta för äldre tonåringar i sitt förslag.

Annat de vill skjuta till pengar till är att följa upp elever som hoppar av gymnasiet, två heltidstjänster till miljöhälsoarbetet och pengar så att samtliga enskilda avlopp klarar miljökraven.

En annan skillnad mellan de två budgetförslagen är att majoriteten tar bort pengar från demensteam och vill privatisera hemtjänsten samt undersöka om även flera av kommunens fyra äldreboenden kan läggas ut på externa utförare. Samtidigt ökar majoriteten den totala budgeten för äldre och omsorg med 26 miljoner. S lägger 43 miljoner mer i sin budget till äldre och omsorgsnämnden.

– En skillnad är att vi inte vill lägga ut hemtjänsten på privata utförare. Förra året hette det att upp till 50 procent skulle privatiseras men nu kan det betyda all hemtjänst helt plötsligt ska privatiseras, säger Marie Axelsson (S).

Likheten i de två budgetarna är att varken majoriteten eller oppositionen har med någon skattehöjning. Båda vill också spara på förskolan Delfinens öppettider, det vill säga förskoletider på nätter och helger. Partierna på båda sidor verkar också överens om att en agenda 2030-beredning ska finnas i Sigtuna kommun.

Men resultatet, det vill säga kommunens buffert, blir bara 0,4 procent i Socialdemokraternas budget jämfört med 2 procent i den styrande majoritetens budget.

Är det här ni hittar pengarna till era satsningar eller hur kommer det sig att ni kan satsa mer på exempelvis skolan?

– Pengarna till barn och ungdomsnämnden kommer delvis från ett lägre resultat (vi har 10 miljoner, medan de har 50 miljoner). Vi bygger också upp ett ekonomiskt bättre resultat än tidigare men vi gör det i lite långsammare takt.

– Vi sparar också genom att lägga ut potterna från särskild verksamhet i kommunstyrelsens budget. Det vill säga att alla nämnderna får direkttillgång till sina pengar, istället för att de ska behöva komma med mössan i handen och be kommunstyrelsen om pengarna som redan är deras. Vi tror på tillitsstyrning och att varje nämnd är fullt kapabel att hantera sin ekonomi, säger Marie Axelsson om S-budgeten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa