I dag deltar LFV:s generaldirektör Ann Persson Grivas i en paneldebatt med politiker och andra makthavare i Almedalen. Temat för samtalet är ”Morgondagens flyg – så gör vi det hållbart och tillgängligt”. LFV:s företrädare tycker att flygets vägar ska moderniseras.

– Det är i luften som på marken, ju bredare och rakare vägen är, desto högre transportkapacitet får vi. Raka flygvägar innebär också högre effektivitet vilket minskar flygets klimatpåverkan, säger Ann Persson Grivas i ett pressmeddelande.

Nuvarande luftrumskonstruktion har funnits sedan 1998 och förutsättningarna har förändrats sedan dess.

När det gäller Stockholmsområdet så har flygtrafiken ökat, samtidigt som Försvarsmakten fått ett större behov av att vara i samma luftrum.

”Det har skapat en hög komplexitet som måste omhändertas för att säkerställa en hög och robust kapacitet”, enligt LFV.

Det statliga affärsverket har nyligen tagit fram en rapport till regeringen om det svenska luftrummet.

– I den pekar vi på behovet av en luftrumsstrategi som innebär miljöeffektivare inflygningar till landets flygplatser samt system och tjänster för obemannat flyg, säger Ann Persson Grivas.

Annat som står i rapporten är att det behövs en modernisering av Stockholms luftrum och att den pågående utvecklingen av det övre luftrummet bör fortsätta inom ramen för europeisk luftrumsutveckling.