Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som skickar ut miljöenkäter till Sveriges alla kommuner. Utöver tidningens egen enkät, samlas också miljödata in från bland annat Vattenmyndigheterna, Boverket och SKL.

Läs mer: Se kommunernas svar

I år hamnar Sigtuna på plats 19 av 290 i kommunbarometern. Det är en förbättring med 20 placeringar sedan 2017.

I länsplaceringen ligger Sigtuna på plats 6 av 26 i Stockholms län och i gruppen pendlingskommuner nära storstad är placeringen 6 av 43 kommuner.

Knivsta kommun hamnar däremot på en bottenplats – på plats 217 av Sveriges 290 kommuner. Det är en försämring jämfört med plats 163 i fjolårets rankning.

Förklaringen, enligt Knivstas miljöchef Laurel Wakeman, är att kommunen inte svarat på enkäten i år på grund av personalbrist.

- I år hamnar vi naturligtvis långt ner i rankingen. Det betyder inte att vi inte arbetar med frågorna, säger Laurel Wakeman och pekar på flera förbättringar.

- Knivsta är en av de främsta kommunerna i Europa när det gäller att utveckla och bygga passivhus. Kommunen har till exempel egna elbilar för tjänsteärenden som kan nyttjas kvällar och helger av allmänheten och när vi tar fram detaljplaner tar vi hänsyn till grönområden och utvecklar möjligheterna till cykeltrafik.

Frågorna i Aktuell Hållbarhets enkät handlar om allt från miljömål och miljökrav till hållbara transporter och exploatering av skyddsvärd natur.

Så här kommenterar Sigtuna kommuns miljöstrateg årets resultat:

–- Vi har bland annat som mål att kommunens bilar ska vara fossilfria till år 2025 och att 60 procent av alla måltider som vi serverar ska utgöras av ekologisk mat 2030. Matsvinnet i våra verksamheter ska också minska med 10 procent per år de kommande två åren, säger Helen Ericson, miljöstrateg.