Hemtjänst läggs ut på entreprenad

Skolan kan få 49 miljoner kronor mer nästa år i Sigtuna kommun och all hemtjänst föreslås läggas ut på entreprenad.

11 juni 2019 13:00

Under måndagskvällen klubbades den politiska majoritetens mål och budgetförslag för nästa år igenom i kommunstyrelsen. Nästa onsdag, 19 juni, väntas det slutliga beslutet.

Om budgeten från M, C, L, KD och Samling för Sigtuna (SfS) går igenom så väntas kommunen nu uppnå målet på 2 procent i överskott, den säkerhetsmarginal som SKL (Sveriges kommuner och landsting) rekommenderar.

Inga markförsäljningar ska finansiera drift av kommunens verksamheter. Trots det kan Sigtuna kommun få ett överskott i budgeten nästa år.

– Jämfört med i år får våra kärnverksamheter förskola, skola, äldreomsorg, utbildning, arbetsmarknad samt individ- och familjeomsorg sammanlagt 120 miljoner kronor mer och då hade vi ändå en ökning av ramen redan i år, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

De senaste åren har Sigtuna kommuns resultat slutat med minussiffror om man bortser från inkomster från markförsäljningar. 2016 var utfallet -31,6 miljoner kronor. Men i år väntas resultatet för första gången på länge bli en plussiffra (21,7 miljoner kronor) och nästa år ska överskottet bli 50,3 miljoner kronor enligt allianspartiernas nya budgetförslag.

– Vi försöker nu att trygga kommunens ekonomi på lång sikt, utan att förlita oss på markförsäljningar, säger Olov Holst.

Pengarna till budgeten ska komma från de ökade skatteintäkter som inflyttningen innebär och från höjda statsbidrag. Men det handlar också om beslut som innebär minskade kostnader.

– Vi kommer fortsätta att arbeta med effektivare arbetssätt för att minska kostnaderna och för att hitta onödiga kostnader, säger Olov Holst.

De har skapat en särskild enhet som ska leta efter sådant som går att spara på eller effektivisera. Ett exempel på vad som hittats är höga lokalkostnader för framförallt skollokaler. Förhoppningen är att de dyraste hyresavtalen ska kunna förhandlas om, annars måste kommunen bygga nya skollokaler för att ta sig ur kontrakten.

Skolorna får i alliansens budgetförslag 49 miljoner kronor mer än i år för att kunna höja elevernas resultat.

Även äldreomsorgen får ett ökat anslag på 26 miljoner kronor. Olov Holst hänvisar detaljfrågor om de olika verksamheterna till respektive nämnds ordförande. Men när det gäller hemtjänsten, säger han så här:

– Vi har fått dåligt omdöme i kundundersökningar om hemtjänsten. Syftet med att lägga ut den på entreprenad är att höja kvalitén. Exempelvis Nacka har fått toppresultat för sin hemtjänst, efter att de la ut den på fristående aktörer.

En annan brist som majoriteten vill åtgärda är den allmänna servicenivån till invånarna.

– Vi får fortfarande signaler om att invånare som kontaktar kommunen blir dåligt bemötta, eller att det tar lång tid att få besked. Där finns en del kvar att jobba på. Vi vill fortsätta organisera om kommunens förvaltning så att den blir mer serviceinriktad, säger Olov Holst.

Andra hjärtefrågor för honom och alliansen är fortsatta satsningar på trygghet, att stötta näringslivet och besöksnäringen så att fler invånare får jobb och att följa hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Det är glädjande att vi kan göra så stora satsningar efter flera år med underskott, men vi har långt kvar innan vi kan sägas leverera maximal nytta för skattebetalarnas pengar och kommer därför fortsätta med ett målmedvetet arbete och tuffa prioriteringar även under kommande år, säger allianspartiernas gruppledare i ett gemensamt uttalande.

Så här fördelas skattepengarna

Så här fördelar sig pengarna i den totala budgeten på 2,7 miljarder kr: :

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 248 miljoner kronor

Bygg och trafik: 1,3 miljoner kr

Barn och utbildning: 1,13 miljarder kr

Individ och familjeomsorg: 139 miljoner kr

Kultur och fritid: 131 miljoner kr

Miljö och hälsa: 8,8 miljoner kr

Utbildning och arbetsmarknad: 300 miljoner kr

Äldre och omsorg: 599 miljoner kr

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa