Hårdare krav för nyanlända

Sigtuna kommun inför kravet att föräldralediga nyanlända måste läsa svenska för invandrare (SFI). Om så inte sker försvinner möjligheten till kompletterande ekonomiskt bistånd.

29 oktober 2018 14:15

Beslutet togs av Sigtuna kommuns utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 23 oktober.

– Svenska språket är nyckeln till att integreras i samhället. Om man som nyanländ och föräldraledig söker kompletterande ekonomiskt bistånd möts man nu av krav på deltagande i SFI. Deltar man inte ska man inte heller få det kompletterande ekonomiska biståndet, säger ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson (M), i ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Bland annat på grund av att antalet platser inom SFI i kommunen inte bedöms vara tillräckliga, och framöver kan läggas ut på privata aktörer.

– Detta innebär att nyanlända föräldralediga hänvisas till undervisning på kvällar och helger på annan ort, vilket leder till ett omöjligt livspussel. Föräldrar som tvingas åka iväg på kvällar och helger drabbar barnen. Barnens bästa har alltså inte beaktats. Beslutet främjar inte att nyanlända föräldralediga lär sig svenska språket och beslutet drabbar barnen, säger oppositionsråd Gun Eriksson (S) i ett uttalande.

Den som inte kan försörja sig, men som kan arbeta, har rätt till försörjningsstöd om hen står till arbetsmarknadens förfogande. Stödet är individuellt behovsprövat, och redan i dag kan kommunen begära motprestationer som till exempel deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som till exempel SFI, skriver Sigtuna kommun i ett pressutskick.

De nya reglerna gäller från och med januari nästa år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!