FP:s vision: en småstadsmiljö

Farväl till den modernistiska 70-talsplanering som dominerat Sigtuna kommun. Det bör i stället byggas levande blandstäder med intressanta miljöer, enligt Dan Rosenholm, FP gruppledare i Sigtuna.

19 augusti 2014 13:35

Med levande blandstäder menar Dan Rosenholm att det ska byggas boenden av olika typer med parker och affärer, koncentrerat i stråket mellan Sigtuna och Märsta. Solceller och gröna tak där man kan odla rabatter kan man investera i.

Är det inte så man har tänkt sedan tidigare?

– Inte alls. Till exempel har planeringen av Märsta port varit en katastrof från början till slut. Den har planerats som man gjorde på 70-talet, höga hus med långa avstånd och stora parkeringar. Man har arbetsplatser på ett ställe och bostäder på något annat. Det gör att liv bara finns kring arbetsplatserna på dagarna och runt bostäderna på kvällarna. I riktiga städer finns liv dygnet runt som skapar trygghet. Det som går bäst att tillämpa i Sigtuna kommun är Bo01-området i Västra Hamnen i Malmö. Det är en modern småstadsmiljö med blandade hus. Det finns gränder, bredare gator, och hus med olika höjd. Det är en helt fantastisk miljö.

Ni har haft en del framgång i er kritik av Märsta port.

– Ja, planerna kommer att ändras. Det skickades ett uppdrag i juli från kommunen för att omplanera hur Märsta Port ska se ut.

Vad ska ni genomföra först om ni vinner valet?

– Att förändra stadsplaneringen och planeringen av kommunikationer. När vi bygger ett område ska vi fråga människor hur de vill ha det, som man har gjort för Norra Sigtuna. En informell omröstning ska vara ett absolut krav i Västra Rosersberg och vid Steninge slottspark.

Vilka partier kan ni samarbeta med?

– I princip alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Varför är ni inte med i alliansen lokalt?

– Det finns ju ingen allians lokalt. Men vi har hela tiden sagt, redan för två år sedan, att vi siktar mot en borgerlig majoritet och att vi kommer att agera självständigt i valet. Samarbete kan vi komma till efter valet.

Ni vill minska skolbarackerna i Sigtuna kommun. Vad har ni för lösning?

– Skolbaracker kommer alltid att finnas i en växande kommun, men de ska inte vara någon halvpermanent lösning. De förfular miljöer och skapar skadegörelse, därför vill vi minska dem genom planering. När man sätter ut en barack ska man också planera för dess avveckling: hur länge den ska stå kvar och varför den ska finnas.

Fotnot: Två arkitektbyråer har fått i uppdrag att se över etapp 3 av Märsta port. Inget förslag är klart.

Val 2014

Övriga toppnamn
2. Pernilla Bergqvist, 40, politisk sekreterare, Märsta
3. Dragan Perkovic, 45, familjeterapeut, Märsta
4. Hendrik Nyman, 54, lärare, Märsta

3 viktigaste frågorna i Sigtuna
* Levande blandstad
* Miljöfrågor
* Barnkultur

Valet 2010 i Sigtuna
1 413 röster
6,06 procent
Flest antal röster i: Norrbacka/Arenberga 10,97 procent
Minst antal röster i: Tingvalla 3,28 procent

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!