"Föroreningarna finns längs Väsbyån"

Upplands Väsby kommun jobbar med att spåra de gifter som påträffats i Oxundasjön.

25 november 2014 13:18

– De mätningar som hitintills har gjorts visar att Edssjön här i Upplands Väsby kommun inte har de halter av PCB som påträffats i Oxundasjön. Det innebär att källan till föroreningarna ligger längs Väsbyån, säger Angela de Noronha från Upplands Väsby kommuns hälsoskyddskontor.

Det är inte heller klart om det är ett gammalt eller nytt läckage som orsakar de höga halterna av PCB och dioxinliknande PCB i Oxundsjön, Oxundaån och Rosersbergsviken.

– Det kan vara gamla föroreningar från 1960-talet som läcker. Men det vet vi inte ännu, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!