Flytt fortsätter trots protest

Rosersbergselevernas flytt är i gång trots att stigande antal personer som protesterar emot beslutet.

15 december 2016 17:00

Som Sigtunabygden rapporterade igår så har en namninsamling startat mot Sigtuna kommuns beslut att flytta Råbergsskolans verksamhet in i Sigtuna kulturskolas nya lokaler. I skrivande stund är antalet namn på listan 316 och det stiger hela tiden.

Men denna protest kommer inte att påverka barn- och ungdomsnämndens beslut.

– Det är en allvarlig situation. Vi måste evakuera eleverna och personalen omedelbart, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Orsaken är den giftiga miljön på Råbergsskolan. Limmet i mattorna har läckt, vilket bedöms hälsofarligt.

Flytten beräknas vara klar i januari 2017. Råbergsskolans elever blir då kvar i kulturskolans lokaler i Märsta i tre-fyra månader.

– Byggtiden beräknas till 16 veckor med start andra veckan i januari. Den kommer vi att skynda på så mycket det går, dock utan att riskera att det uppstår nytt byggfusk på Råbergsskolan, säger kommunalrådet Dan Rosenholm (L).

Lärare och föräldrar har ifrågasatt Sigtuna kommuns hastiga beslut. Det finns flera andra lokaler enligt dem.

Pernilla Bergkvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnnämnden, förklarar att de har utrett olika alternativ, men inget annat är lämpligt.

– Vi hade tänkt bygga paviljonger, men det skulle ta minst tolv veckor. Vi har inte den tiden, säger Pernilla Bergqvist.

Lokalen i Kolsta dömdes ut av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på grund av utsatt miljö med buller och utsläpp.

Rosersbergs slottsområde, Tre rosor, ICA Maxi på Eurostop och Forum är antingen uthyrda eller har bedömts olämpliga för undervisning. Och att dela upp Råbergsskolan i olika lokaler kan skapa otrygghet.

När det gäller Orionskolans och Galaxskolans paviljoner så säger hon så här:

– Det finns inte tillräckligt med kapacitet i dessa paviljonger. Dessutom finns samma problematik med markarbeten, bygglovsprocess, vatten och el.

Det är kört, kort och gott.

Målet nu är att båda skolornas verksamheter ska kunna fortgå parallelt, enligt henne.

Kulturskolan ska inte läggas ner, men hon kan inte garantera att alla lektioner kan fortsätta.

Kulturskolans lektioner som sker på dagtid kommer att påverkas genom att de ska bedrivas på annat håll. Exakt vilka lektioner som drabbas är oklart. Planering pågår.

Som Sigtunabygden tidigare har rapporterat kommer kulturskolans danslokaler byggas om. Golvet ska täckas med en tunn spånskiva med plastfilm för att inte ta skada av skolbänkar och stolar som ska flyttas in.

– Vi kommer då att anlita extrapersonal för att hantera logistiken så att lärare kan fokusera på undervisning.

Det är just nu oklart hur mycket det kan kosta för denna lösning. En konsekvensanalys pågår.

En lärare är väldigt kritisk.

– Det blir knepigt för oss schematekniskt när all gruppundervisning måste lämna huset. Särskilt som det inte finns dansgolv i andra lokaler utanför Kulturskolan. Hur det ska gå för alla de elever som går på flera ämnen att hinna till lektionerna när de är på olika ställen har vi ingen aning om. Elever kommer få välja om de ska gå på till exempel dans eller teater. Eller syskon ställs mot varandra när föräldrar inte hinner lämna på olika ställen. Att få ihop våra ensembler blir nog också knepigt.

Hen tilläger:

– Svikten i dansgolven kommer antagligen förstöras av tyngden av alla barn och möbler även om man lägger skyddande plattor över mattorna.

Trots protestlistan kommer beslutet inte att ändras, enligt Pernilla Bergqvist.

– Vi har inget val. Men vi gör allt i vår makt i denna svåra situation att hålla igång båda verksamheterna parallellt, och att det sker så snabbt och smidigt som möjligt.

Peter Naglitsch, som startade protestlistan, ger sig inte.

– Vi kommer att kräva att politikerna möter oss.

Han tillägger:

– För bara några dagar sedan stod ju Pernilla på Kulturums scen och hyllade kulturskolans verksamhet och dess nya lokaler i samband med kulturskolans jubileumsföreställning. Och nu tar de allt ifrån kulturskolan? Det rimmar ju lite illa med fattade beslut.

Catharina Hedrenius, tillförordnad kulturskolechef, säger sitt:

– Det här är såklart inget drömscenario för vår verksamhet. Det kommer bli förändringar i lokalsituationen, men vi ska arbeta för det som händer här och nu.

Fack och arbetsgivare har samverkat kring riskbedömning och gjort konsekvensanalys vad gäller arbetsmiljö, enligt henne.

– Vi ska kunna möta alla elever i januari med den professionalism som kännetecknar Sigtuna kulturskolas lärare.

Läs mer:

"Ilska över beslut"

"Rosersbergselever ska flyttas"

"Skola måste utrymmas"

Frågor från läsare med svar från barn- och ungdomsnämnden:

Var ska eleverna tillbringa rasterna?

De kommer att ha ett särskilt evakueringsschema vilket innebär färre och längre raster. Man går då iväg gruppvis med personal till Sätunaparken. Ordningsregler ska upprätthållas. Råbergsskolans elever ska inte befinner sig i centrum eller ensamma vid trafikerade vägar.

Var ska eleverna äta?

De kommer att äta lunch i två matlag i lokal i kulturskolans bottenvåning. Frukost serveras i anslutning till fritidsverksamheten. Mellanmål kommer att ordnas i Kulturskolan före avfärd.

Hur lätt har eleverna att ta sig till undervisning som slöjd- och idrottslektioner?

De kommer att läsa ett anpassat schema, slöjdundervisning utgår, det tas igen när man kommer tillbaka till Råbergsskolan. Samma sak gäller för hem- och konsumentkunskap.

Elevhälsan?

Skolsköterskan kommer att finnas vid behov. Hälsokontroller skjuts till efter evakueringen. Alla elevhälsokompetenser finns tillgängliga vid behov.

Skolskjutsar?

Alla elever kommer att skjutsas till Kulturskolan från Rosersberg, eller från den plats man annars brukar åka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago