Tanken är att utbildningen ska göra det enklare för invånare som inte har svenska som modersmål att förstå alla turer när man ska köpa en bostad. Saker som kommer tas upp är bland annat vilka boendeformer som finns i Sverige samt ge en inblick i vilka rättigheter och skyldigheter man har som medlem i en bostadsrättsförening.

Bostadsrättsskolan kommer att hållas på flera olika språk, bland annat engelska och arabiska.

– Vi ser ett stort och framförallt växande behov av dessa utbildningar. Är man uppväxt i en annan del av världen kan det svenska systemet med bostadsrätter kännas främmande. Därför vill vi ge saklig utbildning på fler språk än svenska, säger affärsutvecklingschefen på Peab Bostad, Sima Zangiabadi, till Fastighetstidningen.se.

Förutom i Märsta kommer bostadsrättsskolor även att hållas i Södertälje och Eskilstuna för att senare finnas på fler orter.