Fler skolor får sociala team

Trygghet, trivsel och studiero har ökat på de skolor som infört sociala team. Framöver kan alla Sigtuna kommuns skolor få sådana team.

10 september 2019 06:30

Socialpedagoger är en yrkesgrupp som skolorna enligt lagen inte är tvungna att ha. Men i Sigtuna har politikerna nu kommit fram till att det ändå kan vara värt pengarna att anställa exempelvis fler socialpedagoger, utöver skolsköterskor, bibliotekarier och skolvärdar.

– Ja, ska vi satsa pengar så är det på sådant som ger bäst effekt. I de tre skolor som på försök byggt upp sociala team har studieron och tryggheten blivit bättre, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande för barn- och ungdomsnämnden.

I våras gjorde Sigtuna kommun en utredning av vilka effekter som de nya sociala arbetssätten haft på Eddaskolan, Tingvallaskolan och Ekillaskolan. Genom enkäter visade det sig att studieron och tryggheten ökade. Under 2018 uppgav exempelvis 69 procent av Tingvallaskolans elever att de upplevde studiero på lektionerna, medan motsvarade siffra för 2017 var bara 42 procent. I Eddaskolan svarade hela 97 procent att de kände sig trygga i skolan 2018, medan snittet för hela kommunen var 89 procent.

– De socialpedagoger som funnits på skolorna har både hjälpt eleverna och gett stöd åt lärarna så att de har kunnat fokusera mer på undervisningen, berättar Pernilla Bergqvist.

Den psykiska ohälsan ökar i dag dramatiskt hos Sveriges elever.

– Genom att starta sociala team där exempelvis även skolbibliotekarier med flera ingår så blir det en win-win-situation för både elever och lärare, säger Pernilla Bergqvist.

Samtidigt tror hon att förbättringar i arbetsmiljön kan göra det lättare för Sigtuna kommun att locka mer behörig personal.

Arbetsuppgifter som de sociala teamen kan ha hand om är exempelvis att föra dialog med elever och vårdnadshavare samt vara ett stöd i elevärenden. På vissa skolor har socialpedagogen haft ansvar för kränkningsärenden och varit en länk i arbetat med att få elever med hög frånvaro att komma till skolan.

Fritidspedagoger, skolbibliotekarier och andra i teamen har arrangerat aktiviteter, samt arbetat med konflikthantering på rasterna.

”En följdeffekt av arbetet är att antalet konflikter och bråk minskat på rasterna. Det innebär också att lärarna i högre utsträckning kan starta sina lektioner direkt efter rasterna.” står det bland annat i utredningen om vad det sociala teamet haft för effekt på Eddaskolan.

Kommer alla grundskolor få sociala team denna höst?

– Nej, vi kommer införa teamen successivt. Vi börjar med skolor med störst behov och har avsatt 2,5 miljoner för detta i budget 2020. Vi kommer även att få statliga bidrag för lärarassistenter som vi ska använda till detta. Om det faller väl ut så kommer förhoppningsvis alla skolor så småningom ha sociala team, säger Pernilla Bergqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa