Fler får chans att bli flygtekniker

Nu ska det bli lättare att bli flygtekniker och flygmekaniker. I höst fördubblas antalet platser på yrkesutbildningen i Sigtuna.

8 maj 2019 15:30

Det är Skolverket som har beviljat en ansökan från Sigtuna kommun om att få utöka antalet platser på Flygteknikutbildningen. Intresset för att arbeta inom branschen är så stort att platserna inte räcker till. Samtidigt har branschen behov av arbetskraft.

Förra året var det flera hundra sökande till bara 28 platser.

– Det är glädjande att Skolverket nu ger oss möjlighet att erbjuda fler platser. Vi vet ju att vår utbildning är eftertraktad och att det är stor efterfrågan på den här typen av kompetens i branschen, säger Erik Ryding, verksamhetschef på Arlandagymnasiet i ett pressmeddelande.

Huvudman för utbildningen är sedan förra året Arlandagymnasiet. Men samtliga yrkesinriktade ämnen lärs ut i lokaler på Arlanda. Skolans elever har även ett eget flygplan som de kan öva på.

Till hösten kommer det att finnas två klasser på utbildningen och två olika inriktningar. Den ena utbildningsgrenen blir mer teoretiskt inriktad, men i båda utbildningarna ingår många veckors praktik i flygbranschen.

Den mer teoretiska inriktningen är för dem som vill kunna plugga vidare på högskola i framtiden eller för den som drömmer om att efter gymnasiet utbilda sig till pilot, flygledare eller något annat arbete i flygbranschen.

– Det är bra för oss att få fler platser på en utbildning som riktar sig mot vår största arbetsplats i kommunen, Arlanda, tycker Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om vad utökningen betyder för Sigtuna kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom