Enligt lag ska hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt under perioden 1 mars–20 augusti. En granne reagerade när hen såg 50-åringen med lösa hundar i jaktmarkerna. Grannen försökte prata med 50-åringen, men det gick inte.

Det blev en polisanmälan, och polisens råd var att filma händelserna som bevis.

Grannen följde rådet – men Attunda tingsrätt tyckte inte att filmen räckte till för en fällande dom. Filmen togs på 400–500 meters avstånd – inte tillräckligt nära för att urskilja specifika kännetecken.

En annan granne vittnade, men denne kunde inte minnas exakta datum då denne sett 50-åringen med lösa hundar. Därmed friades 50-åringen.

Läs mer

Hundar kräktes blod – blev förgiftade