Rävsta är en uteverksamhet med fritidsbarn i åldern 7-12 år. I fjol kom cirka 400 barn till sommarfritids i Rävsta. I år blir det något mindre. Budgeten för Rävsta sommarfritids ligger dock på samma nivå, 300 000 kronor, enligt Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Vi måste säkerställa att verksamheten har bra kvalitet och säkerhet, säger hon.

Hur har ni valt ut skolorna som ska få vara med?

– Det kan vara max 200 barn samtidigt på Rävsta. Kommunen har därför valt att prioritera de socioekonomiskt svagare områdena. Det är förvaltningen som har fattat beslut med stöd av grundskolans ledningsgrupp.

Det finns dock fria platser som barn i andra skolor kan söka till. Enligt kulturchefen Lars Palmér finns fria platser för omkring 35 barn. Deadline för anmälan är den 5 maj.

Enligt uppgifter har också intresset för Rävsta sommarfritids varit något svalare i år, troligen på grund av den misstänkte fritidsledaren som åtalats för ha filmat nära 100 småpojkar i dusch- och omklädningsrum. Han var verksam vid Rävsta sommarfritids tidigare.

Beslutet att endast låta barn från fem skolor delta vid sommarfritids i Rävsta riskerar att späda på segrationen, tycker Marie Axelsson (S) från oppositionen.

– Det finns nämligen barn i alla kommundelar som har föräldrar som arbetar på sommaren och har behov av sommarfritids. Rävsta sommarfritids har också fungerat som ett integrationsprojekt där barn från kommunens olika bostadsområden kunnat mötas och ha roligt tillsammans. Flera andra kommuner som Järfälla har startat liknande verksamheter, då de har sett Sigtuna som ett föredöme. Det verkar vara ett minne blott nu.

Läs också:

"Ett beteende som inte kändes normalt"

Fritidsledare utredd 2014

Möten om häktad ledare