Familj förlorar sitt boende

Familjen Serebrannikov, som är papperslösa, får inte längre hjälp av Sigtuna kommun. Nu överklagar de kommunens beslut.

7 februari 2018 12:00

Sigtunabygden har tidigare rapporterat om familjen Serebrannikov som varit hemlösa och har bott på olika platser, bland annat på flygplatsen, för att klara sig. De är papperslösa som ska utvisas, men eftersom det inte finns något hemland som tar emot dem är de kvar i Sverige.

Deras situation blev tuffare när en ny lag infördes. Den nya lagen säger att personer som fått ett utvisningsbeslut men inte lämnar landet blir av med rätten till dagersättning och boende.

Sigtuna kommun har under en kort period gett familjen en tillfällig lägenhet i Sigtuna. Men nu har har kommunen informerat familjen om att de bör flytta från lägenheten och klara sin bostadssituation på egen hand.

– Vi vet inte hur vi ska klara oss, men vi ger inte upp. Vi kommer att överklaga beslutet, säger sonen Andrey Serebrannikov.

Sigtuna kommun kan inte kommentera individuella ärenden - varför just denna familj inte kan få hjälp - men förklarar vad kommunen kan ge för ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

– Socialtjänstlagen ålägger kommunen att vid behov erbjuda stöd till personer som är bosatta i kommunen och har tillstånd att vistas i landet, skriver Kambiz Asadollahi, verksamhetschef på centrum för vuxenutveckling i Sigtuna kommun.

Läs mer:

De bodde en månad på Arlanda

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago