”Ett av de värsta miljögifterna”

Miljögiftet PCB kan påverka i flera generationer – nu söks källan till de höga nivåerna i Oxundasjön.

29 december 2014 09:22

Sigtunabygden skrev nyligen om att mycket höga halter av förbjudna miljögiftet PCB har hittats i fisk från Oxundasjön, Oxundaån och Rosersbergsviken. Kommunen har gått ut med varningar till allmänheten om att inte äta fisk från området.

Vad är PCB ?

– PCB är ett av våra värs­ta miljögifter. Det är ett samlingsnamn för ett par hundra kemiska ­föreningar som alla är giftiga. Det användes i industrin och förbjöds på 1970-talet. Det var tur. Hade inte dessa ämnen förbjudits utan tillåtits fortsätta spridas i miljön hade detta fått mycket alvarliga konsekvenser för såväl ekosystemet som för oss människor, säger Jörgen Johansson från kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Är det farligt att bada där ni hittat PCB?

– Nej, det är ingen fara. Det är bara om man äter vissa fiskar som det är farligt på sikt, säger han.

Från bottensedimentet där PCB:n först lagras tas det först upp av kräftdjur och andra småorganismer. Abborren äter kräftdjuret, gäddan äter abborren, människan äter gäddan och via moderkaka och bröstmjölk sprids PCB till barnet. Ju högre upp i näringskjedjan PCB kommer desto mer koncentrerade blir halterna.

– Giftet samlas i kroppens fett och anrikas så att de djur som finns högst upp i näringskjedjan får högst halter i kroppen. Högst upp finns bland annat människan.

Varför är PCB ett problem?

– Konsekvenserna syns först hos kommande generationer, om en person i dag skulle äta gädda från Oxundasjön varje vecka en längre tid. När problemen, som utveckling av nervsystemet hos barn, kommer i framtiden, kommer det inte att finnas några tydliga tecken att det beror på just PCB. Det är en väldigt komplicerad fråga, säger han.

Vilka reaktioner har du fått på det larm som kommunen gick ut med?

– Vi är bekymrade att ingen har hört av sig. Kanske beror det på att folk är trötta på alla larm eller är väldigt pålästa.

Vad gör ni nu?

– Vi jobbar med att spåra källan som fortfarande sprider PCB. Först därefter kan sanering och det ekonomiska ansvaret diskuteras, säger Jörgen Johansson.

PCB-larmet i Oxundasjön

Oxundasjön rinner via Oxundaån, som även kallas för Verkaån, ut i Rosersbergsviken som är en del av Mälaren.

Sigtuna kommun har gått ut och varnat allmänheten för att äta fisk från området. Barn och kvinnor i fertil ålder avråds från att äta fisken från Rosersbergsviken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!