Elev fortsatte mobbas trots åtgärder

En elev vid en skola i Sigtuna kommun har vid upprepade tillfällen utsatts för mobbning av flera andra elever.

30 november 2017 16:30

Trots anmälan till Barn- och elevombudet blev en skolelev i Sigtuna kommun vid upprepade tillfällen utsatt för kränkande behandling. Barn- och elevombudet ställde i juni ett ultimatum till kommunen att senast den 19:e september vidta åtgärder, men trots detta har mobbningen fortsatt, visar en ny anmälan.

Skolan anser enligt handlingarna att kränkande behandling vid flera tillfällen har skett. Skolan har vidtagit åtgärder genom bland annat samtal med eleverna och vårdnadshavare, elevkonferenser och genom att involvera Barn- och elevombudet. Klassen har också fått stöd från Trivas, vars mål är att eleverna ska känna sig trygga i skolan och få studiero.

Det är kommunens ansvar, enligt skollagen, att se till att skolan bedriver ett arbete för att motverka kränkande behandling. Personalen ska anmäla kränkande handlingar till rektorn, som i sin tur ska anmäla till huvudmannen - i detta fall Sigtuna kommun. Enligt utredningen av Barn- och elevombudet har personalen på skolan inte anmält händelserna till rektorn.

Om en skola har brustit i att vidta åtgärder mot kränkande behandling kan kommunen i vissa fall bli skyldig att betala skadestånd till den utsatta eleven. Barn- och elevombudet kräver nu att Sigtuna kommun vidtar kraftigare åtgärder så att skollagens krav mot kränkande behandling uppfylls, senast 24 februari 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Högblad

Ämnen du kan följa