Under måndagen har tidningen berättat om Valsta-Steninge stadsdelsförenings initiativ att samla ihop över 1200 namnunderskrifter. De vill att Valsta bibliotek ska öppna igen. Namninsamlingen lämnas över till kommunstyrelsen i mitten av november.

Redan nu kommer svaret från Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Man har provat ventilationssystemet och de nya mätningarna visar att det inte kommer in föroreningar från garaget. Inte heller några föroreningar från golvlim med mera.

Det betyder att Valstaborna snart kommer att få sitt bibliotek tillbaka.

– Verksamheten kommer att kombineras med annan verksamhet, kanske ett kontaktcenter med samhällsservice.

Har ni några åtgärder för stöket som en del besökare klagat på?

– Stöket berodde till stor del på frånvaron av vuxna i centrum. Genom att öppna biblioteket kombinerat med annan verksamhet bidrar vi till närvaro.

Lars Björling berättar att det också finns planer på att öppna ett kafé som är öppet under regelbundna tider.

– Närvaro i centrum av ordningsvakter är också av vikt.

Vad händer med bokbussen?

– Bokbussens verksamhet är det för tidigt att uttala sig om innan vi vet exakt vad bibliotekets öppettider blir och vad resurserna räcker till. Nu ska förvaltningen påbörja öppnandet och fram till dess kör bokbussen som vanligt, säger Lars Björling.

Biblioteket har funnits i Valsta centrum från december 2014 tills det stängde i februari 2017. Det stängdes på grund av arbetsmiljöproblem som avloppslukt, och läckage i taket. Dessutom har en del besökare klagat på buller och stök i bibilioteket.

Läs mer:

"Locka folk till Valsta centrum – öppna biblioteket"

Kräver att biblioteket öppnar igen

Svar om Valstabibblans öde kommer snart

Valsta bibliotek stängs