Dessa komvuxkurser ska bort

Endast tre kurser ska finnas kvar på komvux på Arlandagymnasiet från och med januari 2019.

5 september 2018 13:21

Tidningen har tidigare berättat om att nio av tolv lärartjänster varslats inom gymnasial och grundläggande vuxenutbildning på Arlandagymnasiet.

– Vi beräknar preliminärt att minskningen av antalet lärartjänster minskar kostnaderna med cirka fyra miljoner kronor för kommunens vuxenutbildning under 2019, säger Kambiz Asadollahi, verksamhetschef på Centrum för vuxenutveckling.

Det är flera kurser som ska bort, enligt honom, bland annat naturkunskap, samhällskunskap och matematik, som inte kommer att starta på grund av för få sökande.

– Kommunens invånare kan studera kurserna hos andra anordnare, menar han.

Tidigare har Kambiz nämnt att målet nu är att hitta andra placeringar inom Sigtuna kommun under hösten för de lärare som berörs av varslet - då det finns vakanta lärartjänster i både grundskolan och gymnasieskolan.

Kommer alla varsla de lärare hitta placeringar inom Sigtuna kommun?

– Omplaceringsutredningen påbörjas nu och beräknas ta cirka en månad. Vi kan därför inte nu bedöma om vi klarar målet att omplacera samtliga varslade lärare inom Sigtuna kommun under 2018, säger Kambiz Asadollahi.

Tidningen har pratat med flera lärare som är kritiska mot besparingsåtgärderna. Det är inte bara flera kurser som ska bort, utan alla vuxenutbildningskurser förutom SFI, svenska som andra språk grundläggande och vård.

– Religion, historia, filosofi finns inte kvar i kommunens regi. Då måste eleverna resa långt till en anordnare som har kursen, säger huvudskyddsombuden Anders Vestermark.

– Engelska, svenska på gymnasialnivå, all matte och all naturvetenskapliga ämnen ska bort. Det är en kraftig försämring, säger en annan lärare.

Helhetstanken och den sociala delen av verkamheten - det vill säga att lära känna elever och följa deras utveckling från SFI tills de går vidare till olika arbetsmarknadsinsatser - går förlorat när eleverna tvingas söka kurser utanför Sigtuna kommun, menar Anders Vestermark.

Mer om situationen på Arlandagymnasiet senare.

Läs också:

Nio lärare varslas på komvux

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago