Demonstration utanför budgetmöte

Under onsdagsmorgonen demonstrerade lärare och föräldrar utanför Kulturum på Vikingavägen.

19 juni 2019 12:55

Bakgrunden är att kommunens politiker i dag ska fatta beslut om nästa års budget.

Demonstranterna vill att mer pengar anslås per elev och att arbetsmiljön i skolorna förbättras på en gång.

Pernilla Bergqvist (L) ordförande för barn- och ungdomsnämnden sa senare under skolbudgetdebatten att de haft några tuffa år bakom sig, men att hon nu anser att de är på rätt väg.

– Anslagen som den politiska majoriteten föreslår till nästa år räcker inte eftersom det sparats på skolorna så mycket tidigare år. Arbetsbördan är för tung redan i dag och de uppsägningar som gjordes i förra budgeten träder i kraft nu, så många, både föräldrar och lärare är oroliga inför hösten, säger Anna Strömberg, ordförande för Lärarförbundet i Sigtuna kommun.

Hela våren har de samlat ihop personal från förskolor och skolor samt föräldrar för att demonstrera inför kommunfullmäktiges möten. Som mest har det kommit kring 200 personer. Men inför budgetdebatten på onsdagen kom det färre, kanske ett 30-tal.

– Det är färre här för att budgetdebatten hålls på dagtid när folk arbetar, så det var inte lika många som kunde komma hit i dag, säger Anna Strömberg.

Hon är besviken på att det enligt henne endast verkar vara oppositionen och barn- och utbildningsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L) i den borgerliga alliansen som engagerar sig i hur det går för kommunens skolor.

– Det är inga dåliga saker som pengarna i majoritetens budget läggs på. Sociala team på skolorna är exempelvis jättebra, men grundbemanningen i skolorna kommer fortfarande att vara för låg efter alla tidigare besparingar.

En oro som finns är att fler behöriga lärare ska söka sig till andra kommuner, eller sluta helt som lärare.

– Det är svårt i många kommuner nu, men varje gång när lärare flyttar och det kommer in ny personal behöver samarbetet byggas upp igen i elev- och lärargrupper. En annan aspekt är vem som ska sätta betygen? Jag vill inte sätta betyg på en elev som jag inte haft tid att följa, det blir rättsosäkert och jag som sätter betygen riskerar att bli av med legitimationen om det blir fel, säger Anna Strömberg.

Demonstranternas syfte har varit att sätta fokus på frågan.

Har det gått bra?

– Ja, vi har i varje fall satt frågan i fokus. Vårt syfte att berätta hur det är i skolorna och att det ligger i samhällets intresse att vi utbildar goda samhällsmedborgare, tror jag kommit fram. Det är också lärare och föräldrar i andra kommuner som tagit efter det här för att berätta för sina politikerna hur det är i skolorna, säger Anna Strömberg.

Deras huvudbudskap har varit att lärarna ska få förutsättningar att göra ett bra arbete utan att bli sjuka. "Vi som arbetar i skolan måste må bra på jobbet för att kunna ge våra barn och unga trygghet, studiero och goda resultat." står det i lärarnas upprop.

Josefine Jardenäs, är en av de föräldrar i kommunen som är orolig för hur situationen ser ut på skolornas fritidshem inför hösten. Hon hade inför budgetmötet skickat ett öppet brev till politikerna.

– På S:t Persskolans fritids kommer det från hösten att arbeta bara sju vuxna på 140 barn. Fritidspedagogerna ska dessutom finnas på plats från öppning klockan 6.30, möta de barn som kommer med skolbussen och hjälpa till i klassrummen. Sedan ska dessa sju tjänster även räcka till att lämna barn vid skolbussen och jobba på eftermiddagen fram till stängning klockan 18, berättar Josefine Jardenäs.

Som det ser ut inför hösten kommer personalen ha svårt att göra mer än att ”passa" barnen, enligt henne.

– Att gå till skogen med 40 barn och 2 vuxna känns ju inte aktuellt ur ett säkerhetsperspektiv. Det ansvaret tror jag inte många av oss vuxna skulle vilja ha. Jag vet att de tillsatt extra pengar till skolan vilket är bra men pengarna behövs direkt, anser Josefine Jardenäs.

– Vi har utmaningar, det blundar vi inte för, men vi tar fram fakta och går hela tiden framåt. När det gäller att öka andelen behöriga lärare och fritidspedagoger så har vi nu en kompetensförsörjningsplan. Vi vet vad som ska göras och vad det kostar. Därför kommer vi redan nu att kunna göra skillnad ganska snabbt, säger Pernilla Bergqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa