Del av simhall ska privatiseras

Midgårdsbadets kafé och butik ska läggas ut på privata aktörer. Men badet ska inte säljas.

12 augusti 2019 16:05

Det är två slutsatser som den politiska ledningen drar av en konsultutredning om hur badet ska drivas i framtiden.

– Bakgrunden till utredningen är att vår kommun är i en fortsatt utsatt ekonomisk situation. Samtidigt har vi mycket höga lokalkostnader jämfört med andra kommuner, säger Lars Björling (SfS), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Bara baden kostar skattebetalarna 20–22 miljoner kronor per år att driva, enligt Lars Björling.

– Vi har totalt sett också ovanligt många hallar jämfört med andra kommuner i länet. I Sigtuna kommun går det bara 4 000 invånare per idrottslokal. Motsvarande siffra i Nacka är 7 000 per hall och i Järfälla hela 14 000 per idrottslokal.

Tidigare har det befarats att Midgårdsbadet ska läggas ner eller säljas, men det blir enligt Lars Björling inte resultatet av utredningen.

– Nej, däremot kommer vi att omorganisera driften av servering, massage och sportbutik, säger han.

Besparingen för kultur- och fritidsnämnden beräknas bli cirka 4–5 miljoner per år om dessa verksamheter läggs ut på privata aktörer.

– Dessutom kommer vi inte konkurrera med det privata näringslivet som vi gör i dag, när vi har personal anställd som driver servering och butiker i kommunal regi, säger Lars Björling.

Han hoppas att servicen på badet inte ska bli sämre då privata aktörer tar över.

– Nej, förhoppningen är att vi kan bygga ut verksamheten på Midgårdsbadet med exempelvis även ett gym som drivs på kommersiella villkor, säger Lars Björling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom