De vill utlysa nödläge i kommunen

Vänsterpartiet i Sigtuna föreslår att kommunen ska utlysa ett nödläge för klimatet.

28 maj 2019 14:00

Storbritannien utlyste nödläge för klimatet för en tid sedan. Nu vill Vänsterpartiet på riksplanet att Sverige ska följa efter. Och på lokalplanet går gruppledaren Niklas Andersson samt regionfullmäktigeledamotet Marta Aguirre i spetsen och uppmanar till nödläge i Sigtuna kommun.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår de att klimatfrågorna måste överordnas alla andra politiska beslut i kommunen.

– Vi behöver införa nolltaxa och göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla, samt bygga ut cykel- och gångvägar för att få ner antalet bilar. Inte bygga fler motorvägar, säger Marta Aguirre.

Niklas Andersson pekar på att utsläppen i Stockholmsregionen och i hela Sverige fortsätter att öka, trots alla vackra ord.

– Alla fakta visar att vi har ont om tid om vi vill att våra barn och barnbarn ska ha en framtid på vår planet. Därför lämnar Vänsterpartiet nu in en motion om att Sigtuna kommun ska utlysa nödläge för klimatet, säger de bland annat.

Niklas Andersson vill också att klimatomställningen ska vara rättvis.

"Det är de som orsakar störst klimatutsläpp som behöver ställa om sin livsstil mest. 100 företag står för 71 procent av utsläppen. När det gäller privatpersoners utsläpp så är det de rika som flyger mest. Det är de som ska betala mest" skriver Niklas Andersson bland annat.

Han berättar att representanter från nästan alla kommunens partier för några veckor sedan satt i samtal om klimatet.

– Vi var överens om att en snabb klimatomställning mot ett framtida hållbart samhälle var högsta prioritet. Menar de allvar med det så hoppas vi att de röstar på vår motion om att utlysa klimatnödläge. Vi har inte tid att vänta, säger Niklas Andersson.

Men kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) tycker inte att det är ett bra förslag att utlysa just ett nödläge i kommunen.

– De flesta tycker nog att såväl klimat som miljö är oerhört viktiga frågor och att vi behöver göra vad vi kan för att ställa om till ett mer hållbart sätt att leva. Jag är dock av den fasta övertygelsen att detta arbete inte gynnas av att piska upp en panikstämning genom att som vänsterpartiet föreslår utlysa ett nödläge i kommunen, säger Olov Holst som tycker att förslaget känns överilat, kontraproduktivt och populistiskt.

– I kommunledningen jobbar vi i stället systematiskt med hållbarheten och har i detta syfte precis inrättat en Agenda 2030-beredning för att få ordentligt fokus och genomslag i frågorna. I min värld är det ett betydligt mer effektivt sätt än att försöka skapa panik och oro och peka ut en viss grupp människor som mer skyldiga än andra, säger Olov Holst bland annat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa