De väntas ta över makten

Den nya troliga majoriteten i Sigtuna kommun har nu presenterat vilka personer de vill ska få vilka poster. Det slutliga beskedet tas på morgondagens kommunfullmäktigemöte.

23 augusti 2017 10:35

På torsdag, den 24 augusti, håller Sigtunas kommunfullmäktige ett extrainsatt möte med syfte att besluta om ett maktskifte. Det är Moderaterna, Samling för Sigtuna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna samt Miljöpartiet som väntas ta över makten i Sigtuna. Nu har partierna presenterat vem man vill ska få vilken position i den nya organisationen.

Som väntat föreslås Olov Holst (M) ta över ordförandeklubban i kommunstyrelsen. Till förste respektive andre vice ordförande föreslås Karolina Windefalk (MP) respektive Pernilla Bergqvist (L).

Äldre- och omsorgsnämnden föreslås ta över av Karsten Bjärbo (KD), bygg- och trafiknämnden av Mats Weibull (M), miljö- och hälsoskyddsnämnden av Gill Brodin (C), kultur- och fritidsnämnden av Lars Björling (SfS) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden av Mattias Askerson (M).

Eftersom att Liberalerna och Miljöpartiet ingår även i det nuvarande styret föreslås Pernilla Bergqvist (L) och Karolina Windefalk (MP) att behålla sina platser som ordföranden i barn- och ungdomsnämnden respektive individ- och familjeomsorgsnämnden.

Även nya ordföranden till de kommunala bolagen föreslås. Peter Kockum (M) föreslås ta över Sigtunahem, Kjell Holmgren (M) ta över SIVAB och Oskar Holmlund (MP) ENOP.

<p>Samtliga förslag till nya poster</p>

Kommunstyrelse:

Olov Holst (M) ordförande

Karolina Windefalk (MP) 1e vice ordförande

Pernilla Bergqvist (L) 2e vice ordförande

Äldre- och omsorgsnämnden:

Karsten Bjärbo (KD) ordförande

Josefin Brodd (M) vice ordförande

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Mattias Askerson (M) ordförande

Lars-Göran Mellberg (L) vice ordförande

Bygg- och trafiknämnden

Mats Weibull (M) ordförande

Jan Franzén (MP) vice ordförande

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Gill Brodin (C) ordförande

Lars Lagerdahl (M) vice ordförande

Kultur- och fritidsnämnden

Lars Björling (SfS) ordförande

Gunnar Balfe (M) vice ordförande

Valnämnden

Sven-Ingvar Holmgren (M) ordförande

Krisledningsnämnden

Olov Holst (M) ordförande

Karsten Bjärbo (KD) vice ordförande

Barn- och ungdomsnämnden

Pernilla Bergqvist (L) ordförande

Johan Henrikson (M) 2e vice ordförande

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Karolina Windefalk (MP) ordförande

Anna Malm Kelfve (M) 2e vice ordförande

Bolagsstyrelser

SigtunaHem

Peter Kockum (M) ordförande

Ledamöter:

Kjell Holmgren (M) vice ordförande

Annelie Henrikson (M)

Roger Uddmäre (L)

Ersättare:

Peter Fredriksson (M)

Bo Raattamaa (M)

Vakant (SfS)

Andreas Karlsson (C)

SIVAB

Kjell Holmgren (M) ordförande

Ledamöter:

Peter Kockum (M), vice ordförande

Oskar Holmlund (MP)

Per Larsson (M)

ENOP

Oskar Holmlund (MP) ordförande

Lars Wedén (L) vice ordförande

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa