De lovas fortsatt anställning

All fast personal i hemtjänsten kommer få möjlighet till anställning hos de nya leverantörerna. Det säger chefen för äldre- och omsorgsförvaltningen.

10 september 2019 10:20

Under måndagen fattades det slutgiltiga beslutet om att all hemtjänst i Sigtuna kommun under dag- och kvällstid kommer att utföras av privata aktörer. Förändringen träder i kraft i april nästa år.

140 anställda och cirka 500 brukare berörs av förändringen.

Nu lovar Kristina Holmberg, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen, att de som i dag har fast tjänst ska få arbeta vidare hos de privata företagen som ska ta över verksamheten.

”All fast anställd omvårdnadspersonal som idag jobbar inom hemtjänsten kommer att få möjlighet till anställning hos de nya leverantörerna. Vi arbetar för att övergången ska ske så smidigt som möjligt för alla inblandade parter”, skriver bland andra Kristina Holmberg i ett pressmeddelande.

All ordinarie hemtjänst kommer att skötas av privata företag, men jouren på natten inklusive larmverksamheten ska även i fortsättningen drivas av Sigtuna kommun.

2–5 utförare av hemtjänst ska nu handlas upp av kommunen.

– Vi kommer att ha högt ställda krav i upphandlingsprocessen. Det är fortsatt kommunen som ansvarar för att hemtjänsten håller god kvalité och vår målsättning är att kunna erbjuda våra invånare en omsorg i toppklass, säger Kristina Holmberg.

Brukarna kommer till en början inte att själva kunna välja vilken utförare de vill ha.

– Det här är ett steg närmare ett valfrihetssystem. Men, för att kunna attrahera de större utförarna att lämna anbud, måste de få veta hur många kunder de får. Det betyder att utförarna får områden fördelade till sig till en början, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Under måndagens kommunstyrelsemöte reserverade sig oppositionen mot beslutet om att lägga ut hemtjänsten på entreprenad.

– Detta är ett beslut som fattas på alldeles för lösa grunder och rekylen kan komma snabbt i form av oroliga brukare och högre kostnader för kommunen. Det har hänt i andra kommuner, säger Marie Axelsson (S) oppositionsråd.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anser att ärendegången är otydlig och att beredningen i sak har varit undermålig.

Inför införandet av LOV i hemtjänsten anlitades ett konsultbolag för att presentera ett underlag till beslut.

"Vi anser att det konsultbolaget presenterade var bristfälligt och oproffessionellt ihopsatt. Detta då de förtroendevalda i äldre- och omsorgsnämnden endast fick se det i form av en kort powerpoint-presentation. När våra förtroendevalda sedan begärde att få veta var och hur data från presentationen samlats in kunde konsultbolaget inte svara." skriver S, MP och V i sin reservation till beslutet om att hemtjänsten i kommunen ska läggas ut på privata bolag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom

Ämnen du kan följa