Därför gick nämnden back 25 miljoner

Förlorad ersättning för ensamkommande flyktingbarn och ökat våld i hemmet förklarar det stora underskottet i Individ- och familjeomsorgsnämnden, IFO.

14 februari 2018 12:00

Sigtunabygden har nyligen rapporterat om kritiken mot IFO:s oväntade underskott på 24,7 miljoner kronor förra året.

Både kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) och Germund Jonsson, ekonomichef i Sigtuna kommun, ser allvarligt på det, då det var först vid bokslutet i januari som det stora underskottet kom till kommunledningens kännedom.

Karolina Winderfalk (MP), IFO:s ordförande, säger att en budgetprognos för november presenterades för nämnden 18 december. Då var resultatet noll, det vill säga, nämndens verksamheter skulle varken göra underskott eller överskott.

Några dagar senare kom dock ett besked från Migrationsverket - verket avslog kommunens ansökan om ersättning på elva miljoner kronor för bland annat ankomstverksamhet.

Enligt henne har Migrationsverket nyligen ändrat sina regler där vissa kommuner får lägre ersättning. Regeln trädde i kraft i juli 2017.

– Detta har medfört att förvaltningen fått göra en stor omställning och avveckling av verksamhet. Detta har dock inte skett tillräckligt snabbt då ett stort antal barn skrevs ut ur verksamheten under hösten, det vill säga de fick avslag på sin asylansökan, uppskrivna i ålder osv vilket gjorde att ytterligare intäkter uteblev. När vi sökte ersättningen på elva miljoner kronor hade vi räknat med att få den, som i tidigare år. Men förvaltningen har fått avslag, säger Karolina Winderfalk.

Sigtuna kommun har överklagat Migrationsverkets beslut. Hon utgår från att utfallet blir att Sigtuna kommun kan få pengarna.

Och vad händer om ni får avslag igen?

– Då måste vi hitta pengarna någon annanstans. Man måste lösa det. Men det är klart att det är ett problem.

Den andra förklaringen till underskottet är oförutsedda utgifter då våldet i hemmen, och missbruk och kriminalitet bland ungdomar i kommunen, har ökat.

– Det blev många barn- och ungdomsplaceringar under julledigheten, och det har också bidragit till att underskottet ökat. Det är barn som far illa på grund av missbruk, eller annan stor psykosocial problematik så man är tvungen att omhänderta dem.

Hon förklarar att det finns en ökning av anmälningar till socialtjänsten – om barn som far illa och missbruk i familjer – under och efter ledigheter.

Karolina Windefalk har lett IFO i tre år och det är första gången som nämnden får ett negativt resultat, enligt henne.

Nu har Sigtuna kommun tagit in en revisionsbyrå som ska granska situationen. I utredningen ska man ta reda på anledningen till underskottet och varför ekonomirapporteringen inte fungerat.

Olov Holst vill inte uttala sig i frågan innan man ser vad revisorerna eller konsulterna kommit fram till.

– Om det stämmer att underskottet är 25 miljoner och det inte synts någonstans precis innan jul så är det väldigt allvarligt. Vi som politiker måste kunna lita på de ekonomiska redovisningarna i nämnder, kommunstyrelsen och så vidare. Därför måste vi ta reda på vad det är som har gått fel i rapporteringen.

Fotnot:

Individ- och familjeomsorgsnämndens budget för 2017 var 118 miljoner kronor.

Läs mer:

Nämndens underskott: 25 miljoner kronor

Fältsekretare rekryteras

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago