Det är några lärare på Sigtuna kulturskolan som tog initiativ till ett förebyggande kommunalt program mot psykisk ohälsa. Programmet ska vända sig till barn och unga 10-20 år och som lider av lättare psykisk ohälsa som till exempel huvudvärk, magsmärtor, värk i rygg/nacke/axlar, extrem trötthet, nedstämdhet, ilska, oro, ångest eller sömnlöshet.

En av initiativtagarna, Malin Stintzing, berättar att programmet är frivilligt och går under namnet Kultur och hälsa.

– Det kommer att finnas två valbara spår för deltagarna. Antingen kan man gå Dans och hälsa eller Skapande och hälsa.

Deltagarna ska kunna remitteras till Kulturskolan genom vården: elevhälsan, ungdomsmottagningen, första linjen eller vårdcentral, eller komma på eget initiativ.

– Vi planerar för en bred samverkan där även föräldrar, skolpersonal, ungdomsgårdar och föreningslivet kan fungera som uppfångare.

Dans och hälsa skiljer sig från kulturskolans vanliga danskurser i det avseendet att den riktar sig till en speciell målgrupp, och att det primära målet är att deltagarna ska må bättre psykiskt och fysiskt. Inga förkunskaper krävs.

– Det är helt kravlös dans där man inte behöver prestera något och inga uppvisningar förekommer. Man dansar för sin egen skull på sitt eget sätt.

Enligt henne är ligger fokusen på att få bättre kontakt med sin kropp och sina känslor och stärka självkänslan.

Konceptet Dans för hälsa är framtaget av Anna Duberg vid Örebro Universitet.

– Hon har fått stort internationellt erkännande för sin forskning. Hennes metod sprids nu över hela landet och allt fler kommuner inför Dans för hälsa då de ser att det är verkningsfullt och mycket kostnafseffektivt, säger Malin Stintzing.

Anna Duberg har vidarutbildat samtliga fem instruktörer på Sigtuna Kulturskola i metoden.

– Vi hoppas få gehör för programmet hos beslutsfattarna. Ju förr desto bättre, säger Malin Stintzing.

Programmet pekar på att en investering på totalt cirka 30 000 kronor per person genererar en samhällsbesparing på minst 500 000 kr per år och person som inte hamnar i utanförskap genom programmet, enligt henne.

Läs även

Ungdomsmottagning flyttad till större lokal

"Tre dör om dagen"

Enda alternativet att skicka bort barnet