Dags att vara redo för kris - på allvar

Kriser kan uppstå – även i Sverige. Därför trycker regeringen på för en utökad krisberedskap och medvetenhet hos invånarna. Under krisberedskapsveckan sprids information i hela landet.

21 maj 2018 11:00

Krisberedskapsveckan äger rum 28 maj-3 juni i år. Sigtuna kommun kommer, med hjälp av FRG, Frivilliga resursgruppen i Sigtuna, hemvärnet och brandkåren Attunda, synas på olika platser runt om i kommunen.

– Vi åker runt och bland annat visar upp krislådor som innehåller bra saker att ha hemma vid kriser, bland annat vevradio med USB-uttag för telefon samt torr matvaror, säger Ole Larsen från FRG Sigtuna.

Hemvärnet kommer att visa upp sin verksamhet i rekryteringssyfte.

– Vi rekryterar nya soldater, säger Pontus Johansson från hemvärnet.

Han berättar att hemvärnet har en enhet i Sigtuna kommun, Arlanda insatskompani, med cirka 120 soldater.

– Det finns behov av fler soldater. Vår uppgift är att stötta samhället, säger han.

Hemvärnet består av en salig blandning av vanliga människor, alltifrån hantverkare, sjuksköterskor till banktjänstemän. Man skriver på ett avtal att jobba åtta dygn som soldat per år.

Även FRG Sigtuna, som har cirka 100 medlemmar, kommer att aktivt rekrytera nya medlemmar under krisberedskapsveckan.

Thomas Mileborn, trygghetschef i Sigtuna, betonar att informationen som ges under krisberedskapsveckan handlar om hur man klarar en kris i tre-sju dygn.

– För om vi i regionen blir av med el och vatten kommer vi inte att få stöd av någon den första tiden. Man kan inte ringa kommunen om mat och el, för det har inte kommunen. Och ingen annan myndighet har det heller. Det betyder att man måste kunna klara sig minst tre dygn, men helst sju dygn själv. Det är först efter sju dygn som man kan räkna med hjälp för att kunna försörja sig med mat och el.

Är det inte osannolikt att en sådan kris händer i Sverige?

– Man kan tycka att det är osannolikt, men världsläget de senaste åren är helt annorlunda än det var tidigare. Så kriser kan hända, och kommer säkert att hända i framtiden, säger Thomas Mileborn.

Läs också:

Tips vid en samhällskris

Lite tips om hur man förbereder sig:

1. Tänk på att ha mat, värme, vatten och kommunikation som klarar sig en vecka.

2. Ha alltid kontanter, minst 500 kronor. Vid en kris kan bankomater vara ur funktion.

3. Ha reservkraftaggregat.

4. Ta del av information om hur man ska göra vid en kris.

5. Tänk så här: hur ska min familj klara sig i sju dagar utan vatten och el?

6. Innan det blir vattenbrist: spara vatten i en ren vattendunk. Vatten håller sig fräscht upp till sex månader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jeanina Santiago

Ämnen du kan följa